0 Sản phẩm
0 VNĐ

So sánh sản phẩm (0)

Chia sẻ:  
IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920

IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920

80.000 VNĐ 140.000 VNĐ
Mã SP: LK2014

IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930

IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930

100.000 VNĐ 160.000 VNĐ
Mã SP: LK2015

IC công suất iPhone 6S PA

IC công suất iPhone 6S PA

100.000 VNĐ 110.000 VNĐ
Mã SP: LK1571

IC GSM Trung Tần 78042-15 Samsung S6, G920

IC GSM Trung Tần 78042-15 Samsung S6, G920

120.000 VNĐ 160.000 VNĐ
Mã SP: LK2021

IC GSM Trung Tần 78042-51 Samsung Note 5, N920

IC GSM Trung Tần 78042-51 Samsung Note 5, N920

120.000 VNĐ 140.000 VNĐ
Mã SP: LK2027

IC GSM Trung Tần 78048-15 Samsung S7, G930

IC GSM Trung Tần 78048-15 Samsung S7, G930

130.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Mã SP: LK2023

IC GSM Trung Tần 9010 Samsung Note 5, N920

IC GSM Trung Tần 9010 Samsung Note 5, N920

90.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Mã SP: LK2026

IC GSM Trung Tần 9020 Samsung S6, G920

IC GSM Trung Tần 9020 Samsung S6, G920

90.000 VNĐ 160.000 VNĐ
Mã SP: LK2020

IC GSM Trung Tần 9025 Samsung Note 5, N920

IC GSM Trung Tần 9025 Samsung Note 5, N920

120.000 VNĐ 140.000 VNĐ
Mã SP: LK2025

IC GSM Trung Tần 9040 Samsung S7, G930

IC GSM Trung Tần 9040 Samsung S7, G930

130.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Mã SP: LK2022

IC GSM Trung Tần Samsung Note 5, N920

IC GSM Trung Tần Samsung Note 5, N920

50.000 VNĐ 130.000 VNĐ
Mã SP: LK2024

IC LED Samsung Note 5, N920 3213

IC LED Samsung Note 5, N920 3213

70.000 VNĐ 110.000 VNĐ
Mã SP: LK2019

IC LED Samsung S6, G920 32B

IC LED Samsung S6, G920 32B

70.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Mã SP: LK2018

IC màn hình iPhone 5S U3

IC màn hình iPhone 5S U3

40.000 VNĐ 80.000 VNĐ
Mã SP: LK0857

IC nguồn (nhỏ) SAMSUNG N9005

IC nguồn (nhỏ) SAMSUNG N9005

120.000 VNĐ
Mã SP: LK1638