0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

27 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK2014 IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2015 IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1621 IC AUDIO Âm thanh lớn iPhone 4 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1622 IC AUDIO iPhone 4S, iPad 2 Âm thanh lớn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1624 IC AUDIO iPhone 5 Âm thanh lớn 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1623 IC AUDIO iPhone 5, 6 Plus Âm thanh nhỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1625 IC AUDIO iPhone 5C, iPad mini Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1626 IC AUDIO iPhone 5S, 6, 6 Plus Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1628 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh lớn 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1627 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0826 IC công suất iPhone 4 PA 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0827 IC công suất iPhone 4S PA 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0828 IC công suất iPhone 5 PA 55.000 VNĐ Mua hàng
LK0829 IC công suất iPhone 5S PA 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0830 IC công suất iPhone 6 PA 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2021 IC GSM Trung Tần 78042-15 Samsung S6, G920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2027 IC GSM Trung Tần 78042-51 Samsung Note 5, N920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2013 IC Sạc Samsung Note 5, N920 ET3155 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2008 IC Sạc Samsung S6, G920 98505 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2011 IC Sạc Samsung S6, G920 B5 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2010 IC Sạc Samsung S6, G920 BQ51221A 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2009 IC Sạc Samsung S6, G920 E73153 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2926 IC wifi iPad 3 tháo máy 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2927 IC wifi iPhone 6s, 6s Plus 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2925 IC Wifi Samsung Galaxy Note 2-N7100, S3-I9300 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2844 khuôn đổ chân ic Ram A8 kèm bộ film 670.000 VNĐ Mua hàng
LK2845 khuôn đổ chân ic Ram A9 kèm bộ film 670.000 VNĐ Mua hàng