0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

75 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK1789 Bảng Nhiệt Tách Màn Hình 1.320.000 VNĐ Mua hàng
LK0001 Binh xịt vệ sinh keo Falcon S530 550ML 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1105 bộ đục keo ic và mở màn hình 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1406 Cán Dao Bằng Đồng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2573 Cán Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1045 Cây lăn keo lớn trắng 20cm 132.000 VNĐ Mua hàng
LK1046 Cây lăn keo nhỏ xanh 12cm 270.000 VNĐ Mua hàng
LK1055 Chì Thuỷ Ngân Sửa Chữa Cảm ứng 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1112 Dao Cạo Film FLYING EAGLE 18.000 VNĐ Mua hàng
lk1064 Dao Cạo Film Loại Thường 4.000 VNĐ Mua hàng
lk1066 Dao Cạo Film Loại Tốt 5.000 VNĐ Mua hàng
lk1065 Dao Cạo Film SPECIAL 8.000 VNĐ Mua hàng
LK2577 Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình 2.000 VNĐ Mua hàng
LK2572 Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình hộp 100 cái 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1078 Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Lớn 310.000 VNĐ Mua hàng
LK1076 Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Nhỏ 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1401 Dây Cắt Màn Hình 0.06mm Lớn 1000m 143.000 VNĐ Mua hàng
LK1079 Dây Cắt Màn Hình 0.08 Cuộn Lớn 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1077 Dây Cắt Màn Hình 0.10 Cuộn Nhỏ 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0004 Film màn hình iPhone 6 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0003 Film màn hình iPhone 6 Plus 8.000 VNĐ Mua hàng
LK3073 Film màn hình Samsung Galaxy A300 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3074 Film màn hình Samsung Galaxy A500 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3075 Film màn hình Samsung Galaxy A700 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3076 Film màn hình Samsung Galaxy J500 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3077 Film màn hình Samsung Galaxy J700 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3069 Film màn hình Samsung Galaxy Note 2 N7100 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3070 Film màn hình Samsung Galaxy Note 3 N9000 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3071 Film màn hình Samsung Galaxy Note 4 N910, N915 15.000 VNĐ Mua hàng
LK3072 Film màn hình Samsung Galaxy Note 5 N920 18.000 VNĐ Mua hàng
LK3065 Film màn hình Samsung Galaxy S4 i9500 8.000 VNĐ Mua hàng
LK3066 Film màn hình Samsung Galaxy S5 G900 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3067 Film màn hình Samsung Galaxy S6 G920 13.000 VNĐ Mua hàng
LK3068 Film màn hình Samsung Galaxy S7 G930 13.000 VNĐ Mua hàng
LK2662 Film màn hình đa năng 12inch 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2663 Film màn hình đa năng 32inch 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2655 IC màn hình iPhone 6 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0788 Khăn Lau Màn Hình 400 miếng 115.000 VNĐ Mua hàng
LK2839 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 7 170.000 VNĐ Mua hàng
LK2840 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 7 plus 170.000 VNĐ Mua hàng
LK3064 Kính liền Ron iPhone 5 zin trắng 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3060 Kính liền Ron iPhone 5 zin trắng, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3063 Kính liền Ron iPhone 5 zin đen 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3059 Kính liền Ron iPhone 5 zin đen, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3062 Kính liền Ron iPhone 5s zin trắng 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3058 Kính liền Ron iPhone 5s zin trắng, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3061 Kính liền Ron iPhone 5s zin đen 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3057 Kính liền Ron iPhone 5s zin đen, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2891 Kính Nokia Lumia 540 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2872 Kính OPPO F1 Plus - X9099 - R9 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2873 Kính OPPO F1 Plus - X9099 - R9 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2606 Kính OPPO R5, 8106 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2607 Kính OPPO R5, 8106 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3313 Kính Samsung E5, E500 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3314 Kính Samsung E7, E700 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK3103 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 hồng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3101 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3102 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 vàng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3315 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 xám xanh 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3100 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3312 Kính Samsung Galaxy A8, A800 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3310 Kính Samsung Galaxy J2, J200 vàng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3311 Kính Samsung Galaxy J2, J210 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3078 Kính Samsung S5 - G900 - G9006 vàng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3055 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3056 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3054 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 xám 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3584 Máy Hấp Màn Hình Lớn FORWARD 6.200.000 VNĐ Mua hàng
LK2175 Máy Hấp Màn Hình Nhỏ 4.500.000 VNĐ Mua hàng
LK3648 Trọn bộ máy ép kính màn hình điện thoại và máy tính bản 18.000.000 VNĐ Mua hàng
lk1074 Đầu Kẹp Dao Bằng Đồng Lớn 60.500 VNĐ Mua hàng
lk1073 Đầu Kẹp Dao Bằng Đồng Nhỏ 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1924 Đèn Hấp Hồng Màn Hình UV 750.000 VNĐ Mua hàng
LK1981 Đèn Hấp Keo UV JD818 290.000 VNĐ Mua hàng
LK1103 Đèn Soi Bụi 140.000 VNĐ Mua hàng