0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

30 Sản phẩm

Mã SP Tên sản phẩm Giá Chọn số luợng
LK3743 Cảm ứng HUAWEI Y5 2018 đen 90.000 VNĐ Mua
ECUIP4 Ép cảm ứng iPhone 4 / 4s 120.000 VNĐ Mua
EKIP4 Ép kính iPhone 4 / 4s 100.000 VNĐ Mua
EKIP5 Ép kính iPhone 5 / 5s 150.000 VNĐ Mua
EKIP6 Ép kính iPhone 6 250.000 VNĐ Mua
EKIP6P Ép kính iPhone 6 plus 300.000 VNĐ Mua
EKIP6S Ép kính iPhone 6S 400.000 VNĐ Mua
EKIP6SP Ép kính iPhone 6S plus 500.000 VNĐ Mua
EKIP7 Ép kính iPhone 7 900.000 VNĐ Mua
EKIP7P Ép kính iPhone 7 plus 1.300.000 VNĐ Mua
LK0006 Film màn hình iPhone 4 5.000 VNĐ Mua
LK0005 Film màn hình iPhone 5, 5S 8.000 VNĐ Mua
LK0004 Film màn hình iPhone 6 7.000 VNĐ Mua
LK0003 Film màn hình iPhone 6 Plus 8.000 VNĐ Mua
LK3201 Film màn hình iPhone 6 Plus zin 14.000 VNĐ Mua
LK3202 Film màn hình iPhone 6 zin 12.000 VNĐ Mua
LK3073 Film màn hình Samsung Galaxy A300 10.000 VNĐ Mua
LK3074 Film màn hình Samsung Galaxy A500 10.000 VNĐ Mua
LK3075 Film màn hình Samsung Galaxy A700 12.000 VNĐ Mua
LK3076 Film màn hình Samsung Galaxy J500 12.000 VNĐ Mua
LK3077 Film màn hình Samsung Galaxy J700 12.000 VNĐ Mua
LK3069 Film màn hình Samsung Galaxy Note 2 N7100 10.000 VNĐ Mua
LK3070 Film màn hình Samsung Galaxy Note 3 N9000 10.000 VNĐ Mua
LK3071 Film màn hình Samsung Galaxy Note 4 N910, N915 15.000 VNĐ Mua
LK3072 Film màn hình Samsung Galaxy Note 5 N920 18.000 VNĐ Mua
LK3065 Film màn hình Samsung Galaxy S4 i9500 8.000 VNĐ Mua
LK3066 Film màn hình Samsung Galaxy S5 G900 10.000 VNĐ Mua
LK3067 Film màn hình Samsung Galaxy S6 G920 13.000 VNĐ Mua
LK3068 Film màn hình Samsung Galaxy S7 G930 13.000 VNĐ Mua
LK0007 Film màn hình Sony Z - C6602 - C6603 13.000 VNĐ Mua