0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

30 Sản phẩm

Mã SP Tên sản phẩm Giá Chọn số luợng
LK2372 Cụm Socket Mic Sony Z4 - E6533 - E6508 90.000 VNĐ Mua
LK2309 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC DeSire 620, D620 80.000 VNĐ Mua
LK2310 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC DeSire 626, D626 80.000 VNĐ Mua
LK2307 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC DeSire 816, D816 85.000 VNĐ Mua
LK2308 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC DeSire 820, D820 100.000 VNĐ Mua
LK2304 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC One E8 90.000 VNĐ Mua
LK2305 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC One E9 80.000 VNĐ Mua
LK2306 Dây Socket kết nối Màn Hình HTC One M9 100.000 VNĐ Mua
LK2436 Dây Socket Màn Hình NOKIA Lumia 535 45.000 VNĐ Mua
lk0996 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Xperia Z1S, D6502, D6503, D6543, SO-03F 140.000 VNĐ Mua
lk0998 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603, SO-02E 80.000 VNĐ Mua
lk0999 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903, SOL2 130.000 VNĐ Mua
LK2379 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 85.000 VNĐ Mua
LK1000 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z2, D6502, D6503, D6543, SO-03F 120.000 VNĐ Mua
lk0995 Dây Socket nút nguồn, volume, cục rung Sony Xperia Z3, D6603, D6643, D6653, D6616 140.000 VNĐ Mua
LK0997 Dây Socket nút nguồn, volume, cục rung Sony Z3 mini, Z3 Compact, D5803, D5833 80.000 VNĐ Mua
LK1001 Dây Socket nút nguồn, volume, mạch đuôi sạc Sony Z4 - E6533 - E6508 120.000 VNĐ Mua
LK1603 Socket Cảm ứng iPad 2 30.000 VNĐ Mua
LK1604 Socket Cảm ứng iPad 3 35.000 VNĐ Mua
LK1605 Socket Cảm ứng iPad 4 35.000 VNĐ Mua
LK1606 Socket Cảm ứng iPad 5 Air 1 lớn 50.000 VNĐ Mua
LK1607 Socket Cảm ứng iPad 5 Air 1 nhỏ 50.000 VNĐ Mua
LK1608 Socket Cảm ứng iPad 6 Air 2 lớn 60.000 VNĐ Mua
LK1609 Socket Cảm ứng iPad 6 Air 2 nhỏ 60.000 VNĐ Mua
LK1595 Socket Cảm ứng iPad Air 1 lớn Liên hệ Xem chi tiết
LK1596 Socket Cảm ứng iPad Air 1 nhỏ Liên hệ Xem chi tiết
LK1592 Socket Cảm ứng iPad Air 2 lớn Liên hệ Xem chi tiết
LK1593 Socket Cảm ứng iPad Air 2 nhỏ Liên hệ Xem chi tiết
LK1610 Socket Cảm ứng iPad mini 1 30.000 VNĐ Mua
LK2028 Socket Cảm ứng iPhone 6 30.000 VNĐ Mua

Hỗ trợ mua hàng

Mua hàng Online chưa bao giờ đơn giản tới vậy!
Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm mua những sản phẩm mà chúng tôi chưa có.


Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất!