0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!

30 Sản phẩm

Mã SP Tên sản phẩm Giá Chọn số luợng
LK2014 IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920 140.000 VNĐ Mua
LK2015 IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930 160.000 VNĐ Mua
LK1621 IC AUDIO Âm thanh lớn iPhone 4 25.000 VNĐ Mua
LK1622 IC AUDIO iPhone 4S, iPad 2 Âm thanh lớn 35.000 VNĐ Mua
LK1624 IC AUDIO iPhone 5 Âm thanh lớn 65.000 VNĐ Mua
LK1623 IC AUDIO iPhone 5, 6 Plus Âm thanh nhỏ 25.000 VNĐ Mua
LK1625 IC AUDIO iPhone 5C, iPad mini Âm thanh lớn 40.000 VNĐ Mua
LK1626 IC AUDIO iPhone 5S, 6, 6 Plus Âm thanh lớn 40.000 VNĐ Mua
LK1628 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh lớn 75.000 VNĐ Mua
LK1627 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh nhỏ 50.000 VNĐ Mua
LK1573 IC Cảm ứng iPad 4 250.000 VNĐ Mua
LK1574 IC Cảm ứng iPad 6, Air 2 black 420.000 VNĐ Mua
LK1575 IC Cảm ứng iPad 6, Air 2 white 160.000 VNĐ Mua
LK1572 IC Cảm ứng iPad mini 1 250.000 VNĐ Mua
LK1576 IC cảm ứng iPhone 4 20.000 VNĐ Mua
LK1577 IC Cảm ứng iPhone 4S 45.000 VNĐ Mua
LK1578 IC Cảm ứng iPhone 5 black 70.000 VNĐ Mua
LK1579 IC Cảm ứng iPhone 5 white 45.000 VNĐ Mua
LK1580 IC Cảm ứng iphone 5S black 70.000 VNĐ Mua
LK1581 IC Cảm ứng iPhone 5S white 45.000 VNĐ Mua
LK1582 IC Cảm ứng iphone 6, 6 Plus black 80.000 VNĐ Mua
LK1583 IC Cảm ứng iPhone 6, 6 Plus white 85.000 VNĐ Mua
LK1584 IC Cảm ứng iPhone 6S, 6S Plus 150.000 VNĐ Mua
LK0826 IC công suất iPhone 4 PA 35.000 VNĐ Mua
LK0827 IC công suất iPhone 4S PA 5.000 VNĐ Mua
LK0828 IC công suất iPhone 5 PA 25.000 VNĐ Mua
LK0829 IC công suất iPhone 5S PA 30.000 VNĐ Mua
LK0830 IC công suất iPhone 6 PA 30.000 VNĐ Mua
LK1571 IC công suất iPhone 6S PA 65.000 VNĐ Mua
LK3268 IC GSM iPhone 6s (Trung tần) 50.000 VNĐ Mua

Hỗ trợ mua hàng

Mua hàng Online chưa bao giờ đơn giản tới vậy!
Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm mua những sản phẩm mà chúng tôi chưa có.


Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất!