0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

261 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK2168 Máy Cắt Film Màn Hình iPhone 2.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1770 máy cắt kính 948Q hút chân không 7in 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK1769 máy cắt kính 948Q, hút chân không 11in 1.500.000 VNĐ Mua hàng
LK2164 Máy Ép Ron Màn Hình iPhone 2.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1949 Máy Hấp Màn Hình Loại Lớn 5.700.000 VNĐ Mua hàng
LK2080 Thiết Bị Box NAVIPlus PRO 3000S Read Write Fix Lỗi HDD 5.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1789 Bảng Nhiệt Tách Màn Hình 1.320.000 VNĐ Mua hàng
LK0001 Binh xịt vệ sinh keo Falcon S530 550ML 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1105 bộ đục keo ic và mở màn hình 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3119 Camera sau iPad mini 4 170.000 VNĐ Mua hàng
LK3118 Camera trước iPad mini 4 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1406 Cán Dao Bằng Đồng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2573 Cán Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1045 Cây lăn keo lớn trắng 20cm 132.000 VNĐ Mua hàng
LK1046 Cây lăn keo nhỏ xanh 12cm 270.000 VNĐ Mua hàng
LK1055 Chì Thuỷ Ngân Sửa Chữa Cảm ứng 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1112 Dao Cạo Film FLYING EAGLE 18.000 VNĐ Mua hàng
lk1064 Dao Cạo Film Loại Thường 4.000 VNĐ Mua hàng
lk1066 Dao Cạo Film Loại Tốt 5.000 VNĐ Mua hàng
lk1065 Dao Cạo Film SPECIAL 8.000 VNĐ Mua hàng
LK2577 Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình 2.000 VNĐ Mua hàng
LK2572 Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình hộp 100 cái 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1936 dây cấp nguồn thế Pin các loại có iPhone 7 220.000 VNĐ Mua hàng
LK1078 Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Lớn 310.000 VNĐ Mua hàng
LK1076 Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Nhỏ 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1401 Dây Cắt Màn Hình 0.06mm Lớn 1000m 143.000 VNĐ Mua hàng
LK1079 Dây Cắt Màn Hình 0.08 Cuộn Lớn 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1077 Dây Cắt Màn Hình 0.10 Cuộn Nhỏ 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2162 Dây mỏ hàn chỉnh nhiệt 30W 908 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3116 Dây nguồn mini 3 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3117 Dây nút nguồn iPad mini 4 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0309 Dây đồng siêu nhỏ FX-9 0.02mm câu chân ic 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0004 Film màn hình iPhone 6 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0003 Film màn hình iPhone 6 Plus 8.000 VNĐ Mua hàng
LK2593 Film màn hình đa năng 9.7inch 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2611 hoá chất chuyên phá keo oca zin iphone 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2014 IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2015 IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1621 IC AUDIO Âm thanh lớn iPhone 4 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1622 IC AUDIO iPhone 4S, iPad 2 Âm thanh lớn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1624 IC AUDIO iPhone 5 Âm thanh lớn 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1623 IC AUDIO iPhone 5, 6 Plus Âm thanh nhỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1625 IC AUDIO iPhone 5C, iPad mini Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1626 IC AUDIO iPhone 5S, 6, 6 Plus Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1628 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh lớn 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1627 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0826 IC công suất iPhone 4 PA 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0827 IC công suất iPhone 4S PA 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0828 IC công suất iPhone 5 PA 55.000 VNĐ Mua hàng
LK0829 IC công suất iPhone 5S PA 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0830 IC công suất iPhone 6 PA 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2021 IC GSM Trung Tần 78042-15 Samsung S6, G920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2013 IC Sạc Samsung Note 5, N920 ET3155 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2008 IC Sạc Samsung S6, G920 98505 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2011 IC Sạc Samsung S6, G920 B5 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2010 IC Sạc Samsung S6, G920 BQ51221A 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2009 IC Sạc Samsung S6, G920 E73153 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0011 Keo 10 inch 45.000 VNĐ Mua hàng
lk1087 Keo 2 mặt đỏ dán Cảm ứng 0.1 32.000 VNĐ Mua hàng
lk1088 Keo 2 mặt đỏ dán cảm ứng 0.3 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1089 Keo 2 mặt đỏ dán cảm ứng 0.5 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1090 Keo 2 mặt đỏ dán cảm ứng 1.0 68.000 VNĐ Mua hàng
LK0012 Keo 7 inch 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0031 Keo B-7000 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0799 Keo B-7000 loại lớn 55.000 VNĐ Mua hàng
LK2166 Keo Dán E-8000 lớn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1761 keo dán ron 3m 2mm 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1762 keo dán ron 3m 5mm 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2172 Keo Nước UV 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2195 Khăn Lau Màn Hình 200 miếng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0788 Khăn Lau Màn Hình 400 miếng 115.000 VNĐ Mua hàng
LK1145 Khay Đựng Màn Hình iPhone 145.000 VNĐ Mua hàng
LK2171 Khay Đựng Màn Hình, Cảm ứng iPad 100.000 VNĐ Mua hàng
lk1125 Khuôn ép MH nhôm iPhone 5 165.000 VNĐ Mua hàng
lk1128 Khuôn ép MH nhựa iPhone 4 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1129 Khuôn ép MH nhựa iPhone 5 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1130 Khuôn ép MH nhựa iPhone 6 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1131 Khuôn ép MH nhựa iPhone 6 Plus 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1136 Khuôn ép MH nhựa Samsung 9100 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1135 Khuôn ép MH nhựa Samsung 9300 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1134 Khuôn ép MH nhựa Samsung 9500 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1139 Khuôn ép MH nhựa Samsung A3 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1140 Khuôn ép MH nhựa Samsung A5 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1141 Khuôn ép MH nhựa Samsung A7 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1137 Khuôn ép MH nhựa Samsung Note 3 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1138 Khuôn ép MH nhựa Samsung Note 4 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1132 Khuôn ép MH nhựa Samsung S5 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1133 Khuôn ép MH nhựa Samsung S6 42.000 VNĐ Mua hàng
lk1126 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 6s 150.000 VNĐ Mua hàng
lk1127 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 6s plus 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1781 Khuôn nhựa ép Màn Hình A310 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1778 Khuôn nhựa ép Màn Hình A5100 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1779 khuôn nhựa ép Màn Hình A8 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1782 khuôn nhựa ép Màn Hình A9 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1780 Khuôn nhựa ép Màn Hình AP 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1772 khuôn nhựa ép Màn Hình J1 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1773 khuôn nhựa ép Màn Hình J2 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1777 khuôn nhựa ép Màn Hình J3 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1774 khuôn nhựa ép Màn Hình J5 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1776 khuôn nhựa ép Màn Hình S6 42.000 VNĐ Mua hàng
LK1775 khuôn nhựa ép Màn Hình S7 42.000 VNĐ Mua hàng
LK2184 Kinh Hiển Vi ST-60 2.900.000 VNĐ Mua hàng
LK1404 Kính lúp đeo mắt 9892GJ 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3112 Mạch đuôi sạc mini 4 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK3113 Mạch đuôi sạc mini 4 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1555 Main Đo iPad 2 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1556 Main Đo iPad 3 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1557 Main Đo iPad 4 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1547 Main Đo iPhone 4 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1548 Main Đo iPhone 4S 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1549 Main Đo iPhone 5 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1550 Main Đo iPhone 5S 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1551 Main Đo iPhone 6 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1552 Main Đo iPhone 6 Plus 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1553 Main Đo iPhone 6S 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1554 Main Đo iPhone 6S Plus 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2175 Máy Hấp Màn Hình Nhỏ 4.500.000 VNĐ Mua hàng
LK2578 Máy Khò LICK 950 có đồng hồ báo nhiệt và gió 1.500.000 VNĐ Mua hàng
LK2163 Máy mài cắt cầm tay WL-800 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2165 Máy Sấy Nhiệt Lớn 300.000 VNĐ Mua hàng
LK3114 Mic iPad mini 3 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2196 Mô Tơ Hút Chân Không Trong Máy Ép Kính 948Q 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1367 Nhựa thông USA 10cc chuyên làm Sạch mối hàn mũi hàn 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0303 Pin iPad 2 zin 220.000 VNĐ Mua hàng
LK0289 Pin iPad 3, 4 zin 260.000 VNĐ Mua hàng
LK1190 Pin iPad air 1 zin 265.000 VNĐ Mua hàng
LK1189 Pin iPad air 2 zin 265.000 VNĐ Mua hàng
LK0341 Pin iPad mini 1 zin 240.000 VNĐ Mua hàng
LK0342 Pin iPad mini 2 zin 280.000 VNĐ Mua hàng
LK0343 Pin iPad mini 2, 3 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1992 Pin iPad mini 4 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1825 Pin iPad mini 4 zin 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0260 Pin iPhone 4 zin 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0241 Pin iPhone 4S zin 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1844 Pin iPhone 5 SE 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1843 Pin iPhone 5 SE zin 310.000 VNĐ Mua hàng
LK0217 Pin iPhone 5 zin 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0193 Pin iPhone 5S zin 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0154 Pin iPhone 6 Plus zin 165.000 VNĐ Mua hàng
LK0172 Pin iPhone 6 zin 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1754 Pin iPhone 6S 125.000 VNĐ Mua hàng
LK1755 Pin iPhone 6S Plus 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1476 Pin LG 41A1H, F60, D390 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1475 Pin LG 41ZH L50 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1471 Pin LG 44JH, L7, P700 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1470 Pin LG 44JN, E400, P970, E610, L3, L5 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1472 Pin LG 44JR, P940, su540 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1473 Pin LG 47TH, F350 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1474 Pin LG 48TH, E980, E985, E988, F240 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1468 Pin LG 49KH P930, P936 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1469 Pin LG 49PH, F120 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1482 Pin LG 49SF, G4 mini 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1481 Pin LG 51YH, G4 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1478 Pin LG 52UH, L70, D320 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1467 Pin LG 53QH, F160, P760, P870 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1477 Pin LG 53YH, G3 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1479 Pin LG 54SG G2, F320 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1480 Pin LG 59UH, P620, G2 mini 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1503 Pin LG T5 E971, E975, F180, Optimus G 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1456 Pin NOKIA 3L, Lumia 610, 710 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1445 Pin NOKIA 4C 18.000 VNĐ Mua hàng
LK1453 Pin NOKIA 4D, E5, E6 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1452 Pin NOKIA 4L, E71 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1454 Pin NOKIA 4U, N8800 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1464 Pin NOKIA 4UL ASha 225 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1448 Pin NOKIA 4W, Lumia 810, lumia 820 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1447 Pin NOKIA 5B 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1446 Pin NOKIA 5C 18.000 VNĐ Mua hàng
LK1450 Pin NOKIA 5H, Lumia 630 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1455 Pin NOKIA 5J Lumia 520, 525 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1458 Pin NOKIA 5T, Lumia 820 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1462 Pin NOKIA BN-06, Lumia 430 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1449 Pin NOKIA BV-5J N430, N435 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1466 Pin NOKIA BV-5JW Lumia 800, N9 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1465 Pin NOKIA BV-5S Lumia X2 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1463 Pin NOKIA L4A, Lumia 830 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1460 Pin NOKIA Lumia XL 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1459 Pin NOKIA T4B, Lumia 640 1 Sim 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1451 Pin NOKIA T5A, Lumia 530, lumia 730 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1457 Pin NOKIA T5C, Lumia 640 2 Sim 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1461 Pin NOKIA X 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1383 Pin NOKIA XL 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1495 PIN OPPO Find 5, X909 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1493 PIN OPPO N1 mini, N5117 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1489 PIN OPPO N1, N5117, BLP573 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1490 PIN OPPO Neo 5, A31 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1494 PIN OPPO R1, R829 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1492 PIN OPPO R819, R809 120.000 VNĐ Mua hàng
lk1491 PIN OPPO R833, R815, R821, R1001 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1436 Pin Samsung Galaxy Ace 3, S7270, S7272, S7275, S7392, B100AE 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1443 Pin Samsung Galaxy G3568 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1442 Pin Samsung Galaxy G360, EB-BG360CBC 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1444 Pin Samsung Galaxy G7200, EB-BG720CBK 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1434 Pin Samsung Galaxy i8260, i8262, EB425365LU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1435 Pin Samsung Galaxy i8550, i8552, EB585157LU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1429 Pin Samsung Galaxy J1 2016, EB-BJ120CBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1428 Pin Samsung Galaxy J1, EB-BJ111ABE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1430 Pin Samsung Galaxy J100, EB-BJ100BBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1431 Pin Samsung Galaxy J110, EB-BJ110ABE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1432 Pin Samsung Galaxy J5, G530, EB-BG530CBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1433 Pin Samsung Galaxy J7, EB-BJ700BBC 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1422 Pin Samsung Galaxy Note 1, N7000, EB615268VU 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1423 Pin Samsung Galaxy Note 2, N7100, EB595675LU, EB595675LK 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1425 Pin Samsung Galaxy Note 3 mini, Neo, EB-BN750BBC 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1424 Pin Samsung Galaxy Note 3, N900, N9000, N9002, N9003, B800BE, B800BC 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1426 Pin Samsung Galaxy Note 4, N915, N910, EB-BN910BBE 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1427 Pin Samsung Galaxy Note 5, N920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1413 Pin Samsung Galaxy S1, i9000, i589, i897, EB575152VU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1414 Pin Samsung Galaxy S2, i9100, EB-F1A2GBU 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1415 Pin Samsung Galaxy S3, i9300, EB-L1G6LLU 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1416 Pin Samsung Galaxy S3, i939 hàn quốc, EB-L1H2LLU 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1418 Pin Samsung Galaxy S4 mini, i9190, B500AE 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1417 Pin Samsung Galaxy S4, i9500 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1420 Pin Samsung Galaxy S5 mini, EB-BG800CBE 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1441 Pin Samsung Galaxy S5330, 5570, S7230, i5510, i5250, i5253, EB494353VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1440 Pin Samsung Galaxy S5360, EB454357VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1439 Pin Samsung Galaxy S5820, i8150, EB484659VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1438 Pin Samsung Galaxy S5830, EB494358VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1421 Pin Samsung Galaxy S6, G920, EB-BG920ABE 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1437 Pin Samsung Galaxy S7562, S7560 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1486 PIN Sony C2305, Xperia C 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1487 PIN Sony C4, E5303, E5306, E5353, Xperia C4 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1483 Pin Sony C6602, C6603, L36, L36h, Xperia Z 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1496 PIN Sony C6902, C6903, C6906, Xperia Z1 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1488 PIN Sony D5303, D5306, D5316, XM50, Tianchi, Xperia T2 Ultra 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1484 PIN Sony D6502, D6503, D6543, L50, L50W, Xperia Z2 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1485 PIN Sony D6603, D6643, D6616, D6633, D6653, Xperia Z3 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1603 Socket Cảm ứng iPad 2 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1604 Socket Cảm ứng iPad 3 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1605 Socket Cảm ứng iPad 4 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1606 Socket Cảm ứng iPad 5 air 1 lớn 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1607 Socket Cảm ứng iPad 5 air 1 nhỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1608 Socket Cảm ứng iPad 6 air 2 lớn 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1609 Socket Cảm ứng iPad 6 air 2 nhỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1610 Socket Cảm ứng iPad mini 1 20.000 VNĐ Mua hàng
LK2028 Socket Cảm ứng IPHONE 6 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2029 Socket Cảm ứng IPHONE 6 Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1543 Socket cảm ứng trên Main iPad mini 1 0 VNĐ Mua hàng
LK1611 Socket Màn Hình iPad 2 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1612 Socket Màn Hình iPad 3 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1613 Socket Màn Hình iPad 4 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1614 Socket Màn Hình iPad 5 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1615 Socket Màn Hình iPad 6 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1616 Socket Màn Hình iPad mini 1 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2461 Socket Màn Hình iPhone 6 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2462 Socket Màn Hình iPhone 6 Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2198 Tấm Cao Su Lót Cắt máy Màn Hình 11inch 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2197 Tấm Cao Su Lót máy Cắt Màn Hình 7inch 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1764 Tấm cao su đỏ lót màn hình khi kính 5mm 7,5 x13 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1069 Tấm cao su đỏ lót máy ép kính lớn 120.000 VNĐ Mua hàng
lk1091 Tấm lót hít ốc iPhone 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2702 Thiết bị read write fix lỗi tất cả ổ cứng iphone ipad PCIE NAND REPair-N2 10.300.000 VNĐ Mua hàng
LK2159 Vĩ Làm Chân ic iPhone 4S 25.000 VNĐ Mua hàng
LK1153 Vĩ làm chân ic iphone 6S Plus 20.000 VNĐ Mua hàng
LK1946 Vĩ Làm Chân ic iPhone A8 300.000 VNĐ Mua hàng
LK1902 Vĩ Làm Chân ic iPhone A9 300.000 VNĐ Mua hàng
lk1074 Đầu Kẹp Dao Bằng Đồng Lớn 60.500 VNĐ Mua hàng
lk1073 Đầu Kẹp Dao Bằng Đồng Nhỏ 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1924 Đèn Hấp Hồng Màn Hình UV 750.000 VNĐ Mua hàng
LK1981 Đèn Hấp Keo UV JD818 290.000 VNĐ Mua hàng
LK1103 Đèn Soi Bụi 140.000 VNĐ Mua hàng