0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

937 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK3197 Bộ Sườn Samsung Galaxy J7 Prime, G610 vàng 170.000 VNĐ Mua hàng
LK3198 Bộ Sườn Samsung Galaxy J7 Prime, G610 đen 170.000 VNĐ Mua hàng
LK1375 Cảm ứng Galaxy mini, S5570 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1374 Cảm ứng Galaxy mini, S5570 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1378 Cảm ứng Galaxy Tab 3 7.0inch, SM-T210 đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1377 Cảm ứng Galaxy Tap 4, T330 trắng 200.000 VNĐ Mua hàng
LK1376 Cảm ứng Galaxy Tap 4, T330 đen 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0411 Cảm ứng Samsung G7102, 7106, Grand 2 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0410 Cảm ứng Samsung G7102, 7106, Grand 2 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3175 Cảm ứng Samsung G7106, Grand 2 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3174 Cảm ứng Samsung G7106, Grand 2 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0443 Cảm ứng Samsung Galaxy Ace Plus, S7500 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0432 Cảm ứng Samsung Galaxy Ace, S5830 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0433 Cảm ứng Samsung Galaxy Ace, S5830 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0462 Cảm ứng Samsung Galaxy Core 2 G355 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0461 Cảm ứng Samsung Galaxy Core 2 G355 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0456 Cảm ứng SAMSUNG Galaxy Core Duos 8262 D (đen) 220.000 VNĐ Mua hàng
LK3172 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Duos I8260 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3171 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Duos I8260 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0446 Cảm ứng SAMSUNG Galaxy Core Duos I8262 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0454 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Duos I8262 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0455 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Duos I8262 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0440 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Prime G360 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0450 Cảm ứng Samsung Galaxy Core Prime G361 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1794 Cảm ứng Samsung Galaxy Grand Prime G531 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0442 Cảm ứng Samsung Galaxy Grand Prime G531 vàng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1795 Cảm ứng Samsung Galaxy Grand Prime G531 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1245 Cảm ứng Samsung Galaxy J1, J100 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1246 Cảm ứng Samsung Galaxy J1, J100 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0458 Cảm ứng Samsung Galaxy J5, J500 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0460 Cảm ứng Samsung Galaxy J5, J500 vàng đồng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0459 Cảm ứng Samsung Galaxy J5, J500 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1791 Cảm ứng Samsung Galaxy J7, J700 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1793 Cảm ứng Samsung Galaxy J7, J700 vàng đồng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1792 Cảm ứng Samsung Galaxy J7, J700 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0453 Cảm ứng Samsung Galaxy Mega 5.8 Duos I9152 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0452 Cảm ứng Samsung Galaxy Mega 5.8 Duos I9152 xanh đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0463 Cảm ứng Samsung Galaxy Mega 6.2inch, I9200, I9205 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0470 Cảm ứng Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 đen 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0424 Cảm ứng Samsung Galaxy Note 8inch, N5100, N5110 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0412 Cảm ứng Samsung Galaxy Prime, G530 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0414 Cảm ứng Samsung Galaxy Prime, G530 vàng đồng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0413 Cảm ứng Samsung Galaxy Prime, G530 xám 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0441 Cảm ứng Samsung Galaxy Star Pro S7262 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0457 Cảm ứng Samsung Galaxy Star Pro S7262 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1412 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3 7.0inch, SM-T211 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0464 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3 7.0inch, SM-T211 đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0465 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T113 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2653 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T113 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0436 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3, T311, T310 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0468 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3V T116 trắng có lỗ loa 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3194 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3V T116 trắng không lỗ loa 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0469 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3V T116 đen có lỗ loa 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3195 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3V T116 đen không lỗ loa 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0472 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0471 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 đen 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0422 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 7inch, P3100, P310 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0421 Cảm ứng Samsung Galaxy Tab 7inch, P3100, P310 đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0437 Cảm ứng Samsung Galaxy Tap 3, T311, T310 đen 145.000 VNĐ Mua hàng
LK3052 Cảm ứng Samsung Galaxy Tap 4 - T530 - T531 - T535 đen 260.000 VNĐ Mua hàng
LK0447 Cảm ứng Samsung Galaxy Trend Lite S7392, 7390 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0448 Cảm ứng Samsung Galaxy Trend Lite S7392, 7390 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0445 Cảm ứng Samsung Galaxy V G313 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0444 Cảm ứng Samsung Galaxy V G313 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0439 Cảm ứng Samsung Galaxy Win, i8550, i8552, i8558 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0438 Cảm ứng Samsung Galaxy Win, i8550, i8552, i8558 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0449 Cảm ứng Samsung Galaxy Y Duos Lite G350 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3168 Cảm ứng Samsung Galaxy Y Duos Lite G350 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3169 Cảm ứng Samsung Galaxy Y Duos Lite G351 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3170 Cảm ứng Samsung Galaxy Y Duos Lite G351 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0417 Cảm ứng Samsung I8160, Galaxy Ace 2 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0416 Cảm ứng Samsung i8160, Galaxy Ace 2 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1243 Cảm ứng Samsung I9060, I9168 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK3173 Cảm ứng Samsung I9060, I9168 xanh 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1242 Cảm ứng Samsung I9060, I9168 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0419 Cảm ứng Samsung I9082, Grand Duos trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0418 Cảm ứng Samsung I9082, Grand Duos đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0420 Cảm ứng Samsung P1000, Tab 7 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0423 Cảm ứng Samsung P5100, P5110, Tab 7 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3193 Cảm ứng Samsung P5100, P5110, Tab 7 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0425 Cảm ứng Samsung P5200, Tab 3 trắng 270.000 VNĐ Mua hàng
LK2756 Cảm ứng Samsung P600, P601, P605, Galaxy Note 10.1 2014 trắng 300.000 VNĐ Mua hàng
LK2757 Cảm ứng Samsung P600, P601, P605, Galaxy Note 10.1 2014 đen 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0427 Cảm ứng Samsung P7300, Tab 2 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0426 Cảm ứng Samsung P7300, Tab 2 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2703 Cảm ứng Samsung P7500, P7510, i905, SC-01D trắng 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0408 Cảm ứng Samsung Pocket 2, G110 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0409 Cảm ứng Samsung Pocket 2, G110 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0429 Cảm ứng Samsung S7560, S7562, S7562i, Galaxy S Duos trang 95.000 VNĐ Mua hàng
LK0428 Cảm ứng Samsung S7560, S7562, S7562i, Galaxy S Duos đen 95.000 VNĐ Mua hàng
LK0431 Cảm ứng Samsung S7580, S7582 trắng 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0430 Cảm ứng Samsung S7580, S7582 đen 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0467 Cảm ứng Samsung T110, Tab 3 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0466 Cảm ứng Samsung T110, Tab 3 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0435 Cảm ứng Samsung T111, T110 Tab 3 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3203 Cảm ứng Samsung T111, Tab 3 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0434 Cảm ứng Samsung T230, T231, Tab 4 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1379 Cảm ứng Samsung T230, T231, Tab 4 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3004 Cảm ứng Samsung T585 Tab A 10.1 trắng 500.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01152 camera sau galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2344 Camera sau Samsung Galaxy A3, A300 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2343 Camera sau Samsung Galaxy A3, A310 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2342 Camera sau Samsung Galaxy A5, A500 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2341 Camera sau Samsung Galaxy A7, A700 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2340 Camera sau Samsung Galaxy A8, A800 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2339 Camera sau Samsung Galaxy A9, A900 180.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0192 camera sau samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0161 Camera sau samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2346 Camera sau Samsung Galaxy E5 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2345 Camera sau Samsung Galaxy E7 160.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0101 Camera sau samsung galaxy Grand E270S zin tháo máy 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0935 Camera sau Samsung Galaxy i9505 155.000 VNĐ Mua hàng
LK2353 Camera sau Samsung Galaxy J1, J100 85.000 VNĐ Mua hàng
LK2352 Camera sau Samsung Galaxy J2, J200 70.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0146 Camera sau samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2351 Camera sau Samsung Galaxy J3, J300 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2350 Camera sau Samsung Galaxy J5, J500 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2349 Camera sau Samsung Galaxy J5, J510 180.000 VNĐ Mua hàng
LK3199 Camera sau Samsung Galaxy J7 Prime, G610 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2348 Camera sau Samsung Galaxy J7, J700 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2347 Camera sau Samsung Galaxy J7, J710 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0933 Camera sau Samsung Galaxy Note 2, N7100, i317, T889, SC-02E, E250 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2362 Camera sau Samsung Galaxy Note 3, N900, N9000 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2363 Camera sau Samsung Galaxy Note 4, N910C 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0940 Camera sau Samsung Galaxy S3 mini, i8190 70.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01142 Camera sau samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK0939 Camera sau Samsung Galaxy S3, i9300, i9305, T999, i747, i535, i939, E210S, SC-03E 70.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0151 camera sau samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01161 Camera sau samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK0941 Camera sau Samsung Galaxy S4 mini, i9190 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0934 Camera sau Samsung Galaxy S4, i9500, i9502, I9505, I9506, I9507, I9508, I337, I337M, I545, M919, L720, E300 155.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0111 camera sau samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK0936 Camera sau Samsung Galaxy S5, i9600, G900 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3207 Camera sau Samsung Galaxy S6 Edge, G925 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0937 Camera sau Samsung Galaxy S6, G920 240.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01135 Camera sau samsung Note 1, N7000 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0174 Camera trước galaxy Win, I8552 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2040 Camera trước Samsung Galaxy A3, A300 2015 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2041 Camera trước Samsung Galaxy A3, A310 2016 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2042 Camera trước Samsung Galaxy A5, A500 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2043 Camera trước Samsung Galaxy A7, A700 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2359 Camera trước Samsung Galaxy A8, A800 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2044 Camera trước Samsung Galaxy A9, A900 70.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0191 camera trước samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0162 Camera trước samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2361 Camera trước Samsung Galaxy E5, E500 82.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01151 camera trước samsung galaxy E5, SM-E500F 0 VNĐ Mua hàng
LK2360 Camera trước Samsung Galaxy E7, E700 80.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0102 Camera trước samsung galaxy Grand, E270S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2354 Camera trước Samsung Galaxy J1, J100 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2355 Camera trước Samsung Galaxy J2, J200 80.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0141 Camera trước samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2356 Camera trước Samsung Galaxy J3, J300 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2357 Camera trước Samsung Galaxy J5, J500 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2358 Camera trước Samsung Galaxy J7, J700 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2036 Camera trước Samsung Galaxy J7, J710 2016 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2039 Camera trước Samsung Galaxy Note 1, N7100 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2037 Camera trước Samsung Galaxy Note 4, N915, N910 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2038 Camera trước Samsung Galaxy Note 5, N920 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1542 Camera trước Samsung Galaxy S6 Edge, G925 180.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0152 camera trước, cảm biến samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0175 Cammera sau galaxy Win, I8552 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0107 Cây anten samsung galaxy Grand, E270S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01149 Cây anten samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01141 Cụm camera trước cảm biến samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01162 Cụm camera trước cảm biến samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01157 cụm dây anten samsung galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0155 Cụm dây anten samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0156 cụm loa ngoài samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01164 Cụm loa ngoài tai phone samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0172 Cụm loa ngoài, tai phone galaxy Win, I8552 trắng zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0171 Cụm loa trong cảm biến galaxy Win, I8552 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0193 cụm loa trong cảm biến samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0104 Cụm loa trong rung tai nghe samsung galaxy Grand E270S zin tháo máy 50.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01143 Cụm loa trong tai phone rung samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0142 Cụm loa trong tai phone samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0154 cụm loa trong, volume samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01145 Cụm mạch khay sim thẻ nhớ samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01166 Cụm mạch khay sim thẻ nhớ samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01155 cụm mạch sạc samsung galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01146 Cụm mạch sac samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01163 Cụm mạch, loa trong, phím volume samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0165 Cụm nút home samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0118 Cụm tai phone samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0106 Dây anten samsung galaxy Grand, E270S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01148 Dây anten samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01168 Dây Anten samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2802 dây home Samsung Galaxy J200 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2803 dây home Samsung Galaxy J320 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2798 Dây home, tai nghe Samsung Galaxy J500 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2804 dây home, tai nghe Samsung Galaxy J510 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2799 Dây home, tai nghe Samsung Galaxy J700 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2800 Dây home, tai nghe Samsung Galaxy J710 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2231 dây nút home Samsung Galaxy Note 4, N910 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2233 dây nút home Samsung Galaxy Note 5, N920C vàng 290.000 VNĐ Mua hàng
LK2234 dây nút home Samsung Galaxy Note 5, N920C đen 290.000 VNĐ Mua hàng
LK2224 dây nút home Samsung Galaxy S5, G900 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2228 dây nút home Samsung Galaxy S6 Edge trắng 95.000 VNĐ Mua hàng
LK2227 dây nút home Samsung Galaxy S6 Edge xám 95.000 VNĐ Mua hàng
LK2229 dây nút home Samsung Galaxy S6 Edge đen 95.000 VNĐ Mua hàng
LK2226 dây nút home Samsung Galaxy S6, G920 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2225 dây nút home Samsung Galaxy S6, G920 xám 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2230 dây nút home Samsung Galaxy S7 xanh lá 420.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0115 dây nút home đen samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK1282 Dây test màn hình Samsung A300 - 2015 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1283 Dây test màn hình Samsung A500 - 2015 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1280 Dây test màn hình Samsung Note 3 - N900 - N900V - N9000 - N9005 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1281 Dây test màn hình Samsung Note 4 - N900 - N900V - N9000 - N9005 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1273 Dây test màn hình Samsung S2 - I9100 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1274 Dây test màn hình Samsung S3 - I9300 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1275 Dây test màn hình Samsung S3 mini - I8910 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1276 Dây test màn hình Samsung S4 - I9500 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1277 Dây test màn hình Samsung S4 mini - I9190 - I9192 - I9195 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1278 Dây test màn hình Samsung S5 - G900 - G9006 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1279 Dây test màn hình Samsung S6 - G920 55.000 VNĐ Mua hàng
LK3073 Film màn hình Samsung Galaxy A300 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3074 Film màn hình Samsung Galaxy A500 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3075 Film màn hình Samsung Galaxy A700 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3076 Film màn hình Samsung Galaxy J500 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3077 Film màn hình Samsung Galaxy J700 12.000 VNĐ Mua hàng
LK3069 Film màn hình Samsung Galaxy Note 2 N7100 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3070 Film màn hình Samsung Galaxy Note 3 N9000 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3071 Film màn hình Samsung Galaxy Note 4 N910, N915 15.000 VNĐ Mua hàng
LK3072 Film màn hình Samsung Galaxy Note 5 N920 18.000 VNĐ Mua hàng
LK3065 Film màn hình Samsung Galaxy S4 i9500 8.000 VNĐ Mua hàng
LK3066 Film màn hình Samsung Galaxy S5 G900 10.000 VNĐ Mua hàng
LK3067 Film màn hình Samsung Galaxy S6 G920 13.000 VNĐ Mua hàng
LK3068 Film màn hình Samsung Galaxy S7 G930 13.000 VNĐ Mua hàng
LK2076 Giấy siêu dán Main iPhone 6S 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2014 IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2015 IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2021 IC GSM Trung Tần 78042-15 Samsung S6, G920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2027 IC GSM Trung Tần 78042-51 Samsung Note 5, N920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1638 IC nguồn (nhỏ) SAMSUNG N9005 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1641 IC nguồn Samsung A3000 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0838 IC nguồn Samsung A5000 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0839 IC nguồn Samsung G3812 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0836 IC nguồn Samsung Gran 2, G7102 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0842 IC nguồn Samsung i9082 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0843 IC nguồn Samsung i9505 lớn 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1636 IC nguồn Samsung i9505 nhỏ 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1642 IC nguồn Samsung N7000, Note 1 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0837 IC nguồn Samsung N9005 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1637 IC nguồn Samsung N9005 nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0846 IC nguồn Samsung Note 2 N7100 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0847 IC nguồn Samsung Note 3 N900 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0844 IC nguồn Samsung Note 4 N910c 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1677 IC nguồn Samsung Note 5 N920L lớn 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0845 IC nguồn Samsung Note 5 N920L nhỏ 210.000 VNĐ Mua hàng
LK2006 IC nguồn Samsung Note 5, N920 lớn 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2007 IC nguồn Samsung Note 5, N920 nhỏ 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0834 IC nguồn Samsung S3, I9300 lớn 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1635 IC nguồn Samsung S3, I9300 nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0835 IC nguồn Samsung S4, I9500 lớn 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1634 IC nguồn Samsung S4, I9500 nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0841 IC nguồn Samsung S5, G900H lớn 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1639 IC nguồn Samsung S5, G900H nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2000 IC nguồn Samsung S6, G920 lớn 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2001 IC nguồn Samsung S6, G920 nhỏ 77843 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2002 IC nguồn Samsung S6, G920 nhỏ MPB02 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2003 IC nguồn Samsung S7, G930 lớn 8996 220.000 VNĐ Mua hàng
LK2005 IC nguồn Samsung S7, G930 nhỏ 77838 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2004 IC nguồn Samsung S7, G930 nhỏ 8004 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1643 IC nguồn Samsung SM-T705C, Tab S 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2013 IC Sạc Samsung Note 5, N920 ET3155 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2008 IC Sạc Samsung S6, G920 98505 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2011 IC Sạc Samsung S6, G920 B5 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2010 IC Sạc Samsung S6, G920 BQ51221A 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2009 IC Sạc Samsung S6, G920 E73153 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1672 IC Samsung A7100 MÃ IC 328 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1673 IC Samsung MÃ IC 95W 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1665 IC USB Samsung A5000, A3000 MÃ IC 9895B 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1666 IC USB Samsung A5100 MÃ IC SM5705 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1668 IC USB Samsung A7000 MÃ IC CWAX 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1664 IC USB Samsung A8000 MÃ IC 5703 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1669 IC USB Samsung G3812, G3815 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1657 IC USB Samsung G6 MÃ IC A95 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1656 IC USB Samsung G610 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1655 IC USB Samsung G7 MÃ IC BQ24158 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1654 IC USB Samsung G700 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1651 IC USB Samsung G750 MÃ IC A9 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1660 IC USB Samsung G900H, S5 MÃ IC 47803 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1659 IC USB Samsung G900H, S5 MÃ IC BJ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1661 IC USB Samsung G920, S6 MÃ IC B5 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1662 IC USB Samsung G920, S6 MÃ IC BQ51221A 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1796 IC USB Samsung G920, S6 MÃ IC ET3153 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1653 IC USB Samsung I9300, S3 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1658 IC USB Samsung I9500, S4 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1652 IC USB Samsung MÃ IC 24192 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1663 IC USB Samsung N5100 MÃ IC AC0 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1797 IC USB Samsung Note 3, N900 MÃ IC ACW 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1675 IC USB Samsung Note 4, N910 MÃ IC 47601 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1674 IC USB Samsung Note 4, N910 MÃ IC 8081A 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1798 IC USB Samsung Note 4, N910 MÃ IC 98500 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1676 IC USB Samsung Note 5, N920 MÃ IC ET3155 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1670 IC USB Samsung S6 MÃ IC 98505 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1671 IC USB Samsung S6 MÃ IC GWA 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1667 IC USB Samsung S7 MÃ IC 98506 95.000 VNĐ Mua hàng
LK0822 IC wifi Samsung A3000 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1682 IC wifi Samsung A5000 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0824 IC wifi Samsung G3812 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2925 IC Wifi Samsung Galaxy Note 2-N7100, S3-I9300 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0813 IC wifi Samsung i9082 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0812 IC wifi Samsung N6625 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0811 IC wifi Samsung N6627 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1678 IC wifi Samsung Note 1, N7000 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0823 IC wifi Samsung Note 2, N7100 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1752 IC wifi Samsung Note 2, N7102 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0815 IC wifi Samsung Note 2, N7105 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0819 IC wifi Samsung Note 3, N900 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1681 IC wifi Samsung Note 3, N9005 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0820 IC wifi Samsung Note 4, N910 260.000 VNĐ Mua hàng
LK0821 IC wifi Samsung Note 5, N920 280.000 VNĐ Mua hàng
LK1567 IC wifi Samsung S2, i9100 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0814 IC wifi Samsung S3, i9300 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0816 IC wifi Samsung S4, i9500 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1753 IC wifi Samsung S4, i9505 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0817 IC wifi Samsung S5, G900H 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2016 IC wifi Samsung S6, G920 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2017 IC wifi Samsung S7, G930 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0818 IC wifi Samsung S7562 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0825 IC wifi Samsung SM-T705C, Tab S 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0023 Keo OCA 250u Samsung Note 1 - N7000 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0024 Keo OCA 250u Samsung Note 2 - N7100 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0025 Keo OCA 250u Samsung Note 3 - N9000 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0026 Keo OCA 250u Samsung Note 4 - N910 11.000 VNĐ Mua hàng
LK0018 Keo OCA 250u Samsung S2 - I9100 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0019 Keo OCA 250u Samsung S3 - I9300 8.500 VNĐ Mua hàng
LK0020 Keo OCA 250u Samsung S4 - I9500 8.500 VNĐ Mua hàng
LK0021 Keo OCA 250u Samsung S5 - G900 - G9006 9.000 VNĐ Mua hàng
LK0022 Keo OCA 250u Samsung S6 - G920 9.000 VNĐ Mua hàng
LK0028 Keo OCA 250u Sony Z1 - C6902 - C6902 10.000 VNĐ Mua hàng
LK2636 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge - G925 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2637 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge - G925 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2638 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge - G925 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2639 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge Plus trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2640 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge Plus vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2641 Khay Sim Samsung Galaxy S6 Edge Plus đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2633 Khay Sim Samsung Galaxy S6, G920 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2635 Khay Sim Samsung Galaxy S6, G920 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2634 Khay Sim Samsung Galaxy S6, G920 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2630 Khay Sim Samsung Galaxy S7 Edge, G935 Bạc 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2631 Khay Sim Samsung Galaxy S7 Edge, G935 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2632 Khay Sim Samsung Galaxy S7 Edge, G935 Xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2627 Khay Sim Samsung Galaxy S7, G930 bạc 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2628 Khay Sim Samsung Galaxy S7, G930 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2629 Khay Sim Samsung Galaxy S7, G930 xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2835 khuôn nhôm ép kính liền ron samsung s6 370.000 VNĐ Mua hàng
LK2836 khuôn nhôm ép kính liền ron samsung s6 edge 370.000 VNĐ Mua hàng
LK2834 khuôn nhôm ép kính liền ron samsung s7 edge 370.000 VNĐ Mua hàng
LK0106 Kính Samsung A3, A300 2015 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0108 Kính Samsung A3, A300 2015 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1309 Kính Samsung A3, A300 2015 xám 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0107 Kính Samsung A3, A300 2015 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1220 Kính Samsung A5, A500 2015 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1222 Kính Samsung A5, A500 2015 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1221 Kính Samsung A5, A500 2015 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1223 Kính Samsung A7, A700 2015 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1225 Kính Samsung A7, A700 2015 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1224 Kính Samsung A7, A700 2015 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1226 Kính Samsung E5, E500 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1228 Kính Samsung E5, E500 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1227 Kính Samsung E5, E500 xanh 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3313 Kính Samsung E5, E500 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1229 Kính Samsung E7, E700 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1231 Kính Samsung E7, E700 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1230 Kính Samsung E7, E700 xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK3314 Kính Samsung E7, E700 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1933 Kính Samsung Galaxy A3, A310 2016 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1618 Kính Samsung Galaxy A3, A310 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1310 Kính Samsung Galaxy A3, A310 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1934 Kính Samsung Galaxy A5, A510 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2696 Kính Samsung Galaxy A5, A510 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1935 Kính Samsung Galaxy A7, A710 2016 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1311 Kính Samsung Galaxy A7, A710 2016 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3103 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 hồng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3101 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3102 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 vàng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3315 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 xám xanh 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3100 Kính Samsung Galaxy A720, 2017 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1937 Kính Samsung Galaxy A8, A800 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3183 Kính Samsung Galaxy A8, A800 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3312 Kính Samsung Galaxy A8, A800 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1938 Kính Samsung Galaxy A9, A900 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3196 Kính Samsung Galaxy A9, A900 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1314 Kính Samsung Galaxy A9, A900 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2794 Kính Samsung Galaxy C5 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2795 Kính Samsung Galaxy C5 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2793 Kính Samsung Galaxy C5 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1929 Kính Samsung Galaxy J1, J120 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2605 Kính Samsung Galaxy J1, J120 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1930 Kính Samsung Galaxy J1, J120 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1927 Kính Samsung Galaxy J2, J200 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3310 Kính Samsung Galaxy J2, J200 vàng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1928 Kính Samsung Galaxy J2, J200 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3311 Kính Samsung Galaxy J2, J210 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2651 Kính Samsung Galaxy J2, J210 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2652 Kính Samsung Galaxy J2, J210 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2650 Kính Samsung Galaxy J2, J210 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2791 Kính Samsung Galaxy J3 Pro trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2792 Kính Samsung Galaxy J3 Pro vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2790 Kính Samsung Galaxy J3 Pro đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3163 Kính Samsung Galaxy J3, J300 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2698 Kính Samsung Galaxy J3, J300 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3164 Kính Samsung Galaxy J3, J300 xám 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2597 Kính Samsung Galaxy J3, J320 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2697 Kính Samsung Galaxy J3, J320 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2700 Kính Samsung Galaxy J3, J320 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2788 Kính Samsung Galaxy J5 Prime - G570 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2789 Kính Samsung Galaxy J5 Prime - G570 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2787 Kính Samsung Galaxy J5 Prime - G570 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0796 Kính Samsung Galaxy J5, J500 2015 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0798 Kính Samsung Galaxy J5, J500 2015 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0797 Kính Samsung Galaxy J5, J500 2015 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1931 Kính Samsung Galaxy J5, J510 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2584 Kính Samsung Galaxy J5, J510 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2583 Kính Samsung Galaxy J5, J510 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2732 Kính Samsung Galaxy J7 Prime - G610 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2734 Kính Samsung Galaxy J7 Prime - G610 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2733 Kính Samsung Galaxy J7 Prime - G610 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3258 Kính Samsung Galaxy J7 Pro - J730 xám 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0103 Kính Samsung Galaxy J7, J700 2015 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0105 Kính Samsung Galaxy J7, J700 2015 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0104 Kính Samsung Galaxy J7, J700 2015 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1932 Kính Samsung Galaxy J7, J710 2016 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2586 Kính Samsung Galaxy J7, J710 2016 vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2585 Kính Samsung Galaxy J7, J710 2016 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0109 Kính Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0110 Kính Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 xám 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0052 Kính Samsung I717 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0051 Kính Samsung I717 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0054 Kính Samsung I727 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0053 Kính Samsung I727 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0056 Kính Samsung I897 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0057 Kính Samsung I897 xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0055 Kính Samsung I897 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0058 Kính Samsung I9020 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0060 Kính Samsung I9082 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0061 Kính Samsung I9082 xanh 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0059 Kính Samsung I9082 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0063 Kính Samsung I919 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0062 Kính Samsung I919 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0064 Kính Samsung I9250 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0065 Kính Samsung I9260 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0067 Kính Samsung I997 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0066 Kính Samsung I997 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0068 Kính Samsung Note 1, N7000 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0071 Kính Samsung Note 2, N7100 hồng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0072 Kính Samsung Note 2, N7100 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0073 Kính Samsung Note 2, N7100 xám 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0070 Kính Samsung Note 2, N7100 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0074 Kính Samsung Note 3, N9000 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0075 Kính Samsung Note 3, N9000 xám 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1373 Kính Samsung Note 3, N9000 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2599 Kính Samsung Note 4, N910 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2746 Kính Samsung Note 4, N910 xám 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1748 Kính Samsung Note 5 - N920 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1746 Kính Samsung Note 5 - N920 zin gold 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1747 Kính Samsung Note 5 - N920 zin xanh đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1749 Kính Samsung Note 5 - N920 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0077 Kính Samsung S1 trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0076 Kính Samsung S1 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0079 Kính Samsung S2, I9100 hồng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0080 Kính Samsung S2, I9100 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0078 Kính Samsung S2, I9100 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0087 Kính Samsung S3 mini trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0088 Kính Samsung S3 mini xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0086 Kính Samsung S3 mini đỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0083 Kính Samsung S3, I9300 hồng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0084 Kính Samsung S3, I9300 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK3184 Kính Samsung S3, I9300 xám 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0085 Kính Samsung S3, I9300 xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0081 Kính Samsung S3, I9300 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0082 Kính Samsung S3, I9300 đỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0094 Kính Samsung S4 mini trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0095 Kính Samsung S4 mini xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1301 Kính Samsung S4 mini đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0093 Kính Samsung S4 mini đỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0090 Kính Samsung S4, I9500 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0091 Kính Samsung S4, I9500 xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0092 Kính Samsung S4, I9500 xanh đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0089 Kính Samsung S4, I9500 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0097 Kính Samsung S5 - G900 - G9006 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3078 Kính Samsung S5 - G900 - G9006 vàng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0098 Kính Samsung S5 - G900 - G9006 xanh đen zin 95.000 VNĐ Mua hàng
LK0096 Kính Samsung S5 - G900 - G9006 đen zin 95.000 VNĐ Mua hàng
LK1308 Kính Samsung S6 - G920 lục bảo zin 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1165 Kính Samsung S6 - G920 trắng Zin 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1164 Kính Samsung S6 - G920 vàng zin 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1166 Kính Samsung S6 - G920 xanh zin 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2600 Kính Samsung S6 - G920 đen 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1169 Kính Samsung S6 edge - G925 lục 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1167 Kính Samsung S6 edge - G925 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1170 Kính Samsung S6 Edge - G925 vàng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1168 Kính Samsung S6 edge - G925 xanh 160.000 VNĐ Mua hàng
lk1252 Kính Samsung S6 Edge Plus - G928 trắng 230.000 VNĐ Mua hàng
lk1254 Kính Samsung S6 Edge Plus - G928 vàng 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1253 Kính Samsung S6 Edge Plus - G928 xanh 230.000 VNĐ Mua hàng
LK3187 Kính Samsung S7 Edge - G935 hồng 270.000 VNĐ Mua hàng
LK3188 Kính Samsung S7 Edge - G935 vàng 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0100 Kính Samsung T959 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0099 Kính Samsung T959 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0102 Kính Samsung T989 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0101 Kính Samsung T989 đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0194 loa ngoài samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0163 Loa ngoài samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01153 loa ngoài samsung galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0103 Loa ngoài samsung galaxy Grand E270S zin tháo máy 50.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0143 Loa ngoài samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0949 Loa ngoài Samsung Galaxy Note 1, N7000 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0942 Loa ngoài Samsung Galaxy Note 2, N7100 60.000 VNĐ Mua hàng
lk0948 Loa ngoài Samsung Galaxy Note 4, N910 60.000 VNĐ Mua hàng
lk0945 Loa ngoài Samsung Galaxy Note 5, N920 100.000 VNĐ Mua hàng
lk0950 Loa ngoài Samsung Galaxy S3 mini, i8190 50.000 VNĐ Mua hàng
LKTM01144 Loa ngoài samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0947 Loa ngoài Samsung Galaxy S3, i9300, i9305, T999, i747, i535, i939, E210S, SC-03E 60.000 VNĐ Mua hàng
lk0951 Loa ngoài Samsung Galaxy S4 mini, i9190 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0943 Loa ngoài Samsung Galaxy S4, i9500 60.000 VNĐ Mua hàng
lk0952 Loa ngoài Samsung Galaxy S5 mini, G800 40.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0113 loa ngoài samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0946 Loa ngoài Samsung Galaxy S5, i9600, G900 77.000 VNĐ Mua hàng
lk0944 Loa ngoài Samsung Galaxy S6 Edge, G925 120.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0164 Loa trong samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01154 loa trong samsung galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0958 Loa trong Samsung Galaxy Note 4, N910 50.000 VNĐ Mua hàng
lk0960 Loa trong Samsung Galaxy S3 mini, i8190 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0962 Loa trong Samsung Galaxy S5 mini, G800 40.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0114 loa trong samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0956 Loa trong Samsung Galaxy S5, i9600, G900 50.000 VNĐ Mua hàng
lk0961 Loa trong, cảm biến Samsung Galaxy S4 mini, i9190 40.000 VNĐ Mua hàng
lk0954 Loa trong, cảm biến Samsung Galaxy S4, i9500, i9502, I9505, I9506, I9507, I9508, I337, I337M, I545, M919, L720, E300 50.000 VNĐ Mua hàng
lk0955 Loa trong, mic Samsung Galaxy S6 - G920 50.000 VNĐ Mua hàng
lk0957 Loa trong, nút volume Samsung Galaxy S3, i9300, i9305, T999, i747, i535, i939, E210S, SC-03E 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0953 Loa trong, tai nghe Samsung Galaxy Note 2, N7100 50.000 VNĐ Mua hàng
lk0959 Loa trong, tai nghe Samsung Galaxy Note 3, N900, N9000 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2568 Lưng Samsung A310 hồng copy 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2544 Lưng Samsung A310 hồng zin 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2545 Lưng Samsung A310 trắng copy 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2541 Lưng Samsung A310 trắng zin 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2567 Lưng Samsung A310 vàng copy 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2543 Lưng Samsung A310 vàng zin 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2546 Lưng Samsung A310 đen copy 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2542 Lưng Samsung A310 đen zin 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1699 Lưng Samsung Galaxy A5, A500 zin màu gold 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1698 Lưng Samsung Galaxy A5, A500 zin màu trắng 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1697 Lưng Samsung Galaxy A5, A500 zin màu xanh 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1702 Lưng Samsung Galaxy A5100 copy màu gold 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1703 Lưng Samsung Galaxy A5100 copy màu hồng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1701 Lưng Samsung Galaxy A5100 copy màu trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1700 Lưng Samsung Galaxy A5100 copy màu đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1706 Lưng Samsung Galaxy A5100 zin màu gold 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1707 Lưng Samsung Galaxy A5100 zin màu hồng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1705 Lưng Samsung Galaxy A5100 zin màu trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1704 Lưng Samsung Galaxy A5100 zin màu đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1708 Lưng SAMSUNG GALAXY A7100 (copy) màu đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1710 Lưng Samsung Galaxy A7100 copy màu gold 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1711 Lưng Samsung Galaxy A7100 copy màu hồng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1709 Lưng Samsung Galaxy A7100 copy màu trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1714 Lưng Samsung Galaxy A7100 zin màu gold 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1715 Lưng Samsung Galaxy A7100 zin màu hồng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1713 Lưng Samsung Galaxy A7100 zin màu trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1712 Lưng Samsung Galaxy A7100 zin màu đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1722 Lưng Samsung Galaxy A9 copy màu gold 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1721 Lưng Samsung Galaxy A9 copy màu hồng 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1720 Lưng Samsung Galaxy A9 copy màu trắng 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1719 Lưng Samsung Galaxy A9 copy màu đen 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1726 Lưng Samsung Galaxy A9 zin màu gold 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1725 Lưng Samsung Galaxy A9 zin màu hồng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1724 Lưng Samsung Galaxy A9 zin màu trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1723 Lưng Samsung Galaxy A9 zin màu đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1695 Lưng Samsung Galaxy J5, J500 zin màu xanh đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1691 Lưng Samsung Galaxy J7, J700 zin màu gold 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1693 Lưng Samsung Galaxy J7, J700 zin màu trắng 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1692 Lưng Samsung Galaxy J7, J700 zin màu đen 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2566 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 bạc zin 250.000 VNĐ Mua hàng
LK2565 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 hồng zin 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1741 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 zin màu gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1743 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 zin màu trắng 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1742 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 zin màu xanh đen 250.000 VNĐ Mua hàng
LK2564 Lưng Samsung Galaxy Note 5 - N920 đen zin 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1740 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 copy màu gold 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1739 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 copy màu trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1738 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 copy màu xanh 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1737 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 zin màu gold 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1736 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 zin màu trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1735 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge Plus - G928 zin màu xanh 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0526 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 gold 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0527 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 xanh đen 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1734 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 zin màu gold 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1745 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 zin màu lục bảo 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1733 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 zin màu trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1732 Lưng Samsung Galaxy S6 Edge, G925 zin màu xanh 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1729 Lưng Samsung Galaxy S6, G920 copy màu trắng 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1730 Lưng Samsung Galaxy S6, G920 copy màu xanh 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1728 Lưng Samsung Galaxy S6, G920 zin màu gold 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1727 Lưng Samsung Galaxy S6, G920 zin màu trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1744 Lưng Samsung Galaxy S6, G920 zin màu xanh 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2562 Lưng Samsung Galaxy S7 - G930 bạc 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2563 Lưng Samsung Galaxy S7 - G930 hồng 210.000 VNĐ Mua hàng
LK2560 Lưng Samsung Galaxy S7 - G930 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2561 Lưng Samsung Galaxy S7 - G930 vàng 220.000 VNĐ Mua hàng
LK2559 Lưng Samsung Galaxy S7 - G930 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2548 Lưng Samsung J2 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2549 Lưng Samsung J2 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2547 Lưng Samsung J2 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2551 Lưng Samsung J320 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2552 Lưng Samsung J320 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2550 Lưng Samsung J320 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2554 Lưng Samsung J510 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2555 Lưng Samsung J510 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2553 Lưng Samsung J510 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2557 Lưng Samsung J710 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2558 Lưng Samsung J710 vàng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2556 Lưng Samsung J710 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2531 Lưng Sườn Samsung Galaxy A300 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2533 Lưng Sườn Samsung Galaxy A300 vàng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2532 Lưng Sườn Samsung Galaxy A300 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2535 Lưng Sườn Samsung Galaxy A500 trắng 210.000 VNĐ Mua hàng
LK2536 Lưng Sườn Samsung Galaxy A500 vàng 210.000 VNĐ Mua hàng
LK2534 Lưng Sườn Samsung Galaxy A500 đen 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1717 Lưng Sườn Samsung Galaxy A7, A700 zin trắng 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1718 Lưng Sườn Samsung Galaxy A7, A700 zin vàng 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1716 Lưng Sườn Samsung Galaxy A7, A700 zin xanh 240.000 VNĐ Mua hàng
LK2538 Lưng Sườn Samsung Galaxy E500 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2537 Lưng Sườn Samsung Galaxy E500 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2540 Lưng Sườn Samsung Galaxy E700 trắng 210.000 VNĐ Mua hàng
LK2539 Lưng Sườn Samsung Galaxy E700 đen 210.000 VNĐ Mua hàng
LK3151 Lưng Sườn Samsung Galaxy J7, J700 vàng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0405 Lưng Sườn Samsung Galaxy S 4, GT-I9500, l9505 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0404 Lưng Sườn Samsung Galaxy S III S3, GT-I9300 130.000 VNĐ Mua hàng
lk0407 Lưng Sườn Samsung Galaxy S4, GT-I9500, l9505 tím 130.000 VNĐ Mua hàng
lk0406 Lưng Sườn Samsung Galaxy S4, GT-I9500, l9505 xanh 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0403 Lưng Sườn Samsung Note 1, N7000 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0157 mạch khay sim thẻ nhớ samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0176 Mạch nút home galaxy Win, I8552 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0144 Mạch nút home samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01147 Mạch nút home samsung galaxy S3, E120L zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01167 Mạch nút home samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0196 mạch tai phone samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0166 Mạch tai phone samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2526 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy A710 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2046 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy A800 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2047 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy A900 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2704 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy A910F, A9 Pro 2016 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2527 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy E500 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2528 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy E700 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0525 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 1, N7000 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0524 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 2, N7100 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0523 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 3, N9000 110.000 VNĐ Mua hàng
lk0980 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 4 mini 120.000 VNĐ Mua hàng
lk0985 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 4, N910 120.000 VNĐ Mua hàng
lk0984 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy Note 5, N920 150.000 VNĐ Mua hàng
lk0981 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S2, i9100 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0520 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S4 i9500, i9502, I9505, I9506, I9507, I9508, I337, I337M, I545, M919, L720, E300 100.000 VNĐ Mua hàng
lk0978 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S4 mini, i9190 80.000 VNĐ Mua hàng
lk0979 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S5 mini, G800 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0521 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S5, i9600, G900 130.000 VNĐ Mua hàng
lk0983 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 130.000 VNĐ Mua hàng
lk0982 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S6 Edge, G925 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0522 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S6, G920 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2522 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S7 Edge, G935 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2801 Mạch đuôi sạc Samsung Galaxy S7, G930 160.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0117 mạch đuôi sạc, anten samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0105 Mạch đuôi sạc, dây nút home, mic samsung galaxy Grand, E270S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2045 Mạch đuôi sạc, home, tai nghe Samsung Galaxy A3, A300 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2523 Mạch đuôi sạc, home, tai nghe Samsung Galaxy A310 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2524 Mạch đuôi sạc, home, tai nghe Samsung Galaxy A5, A500 145.000 VNĐ Mua hàng
LK2530 Mạch đuôi sạc, home, tai nghe Samsung Galaxy A510 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2525 Mạch đuôi sạc, home, tai nghe Samsung Galaxy A7, A700 160.000 VNĐ Mua hàng
MXCN0100 Main full samsung galaxy Grand, E270S có nguồn chưa test 0 VNĐ Mua hàng
LK0495 Màn hình G313 Galaxy V F 390.000 VNĐ Mua hàng
LK0496 Màn hình G313 Galaxy V H 260.000 VNĐ Mua hàng
LK0493 Màn hình Samsung G355 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0502 Màn hình Samsung Galaxy A3, A300 trắng full 1.500.000 VNĐ Mua hàng
LK0501 Màn hình Samsung Galaxy A3, A300 vàng full 1.500.000 VNĐ Mua hàng
LK1901 Màn Hình Samsung Galaxy A3, A310 2016 bể kính 0 VNĐ Mua hàng
LK1899 Màn Hình Samsung Galaxy A3, A310 2016 trắng full 1.600.000 VNĐ Mua hàng
LK1900 Màn Hình Samsung Galaxy A3, A310 2016 đen full 1.600.000 VNĐ Mua hàng
LK0490 Màn hình Samsung Galaxy A5, A500 2015 trắng full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK2592 Màn hình Samsung Galaxy A5, A500 2015 đen full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK3155 Màn hình Samsung Galaxy A5, A510 2016 trắng full 2.550.000 VNĐ Mua hàng
LK2582 Màn hình Samsung Galaxy A5, A510 2016 đen full 2.550.000 VNĐ Mua hàng
LK0506 Màn hình Samsung Galaxy A7, A700 trắng full 2.150.000 VNĐ Mua hàng
LK0507 Màn Hình Samsung Galaxy A7, A700 vàng full 2.150.000 VNĐ Mua hàng
LK2921 Màn Hình Samsung Galaxy A710 đen full 2.650.000 VNĐ Mua hàng
LK2760 Màn Hình Samsung Galaxy A8, A800 vàng full 2.950.000 VNĐ Mua hàng
LK0487 Màn hình Samsung Galaxy ace 2 i8160 350.000 VNĐ Mua hàng
LK0510 Màn hình Samsung Galaxy Ace Style G310 370.000 VNĐ Mua hàng
LK0498 Màn hình Samsung Galaxy Core 2 G355 trắng full 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0494 Màn hình Samsung Galaxy Core Duos I8262 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0508 Màn hình Samsung Galaxy Core Prime G360 H 450.000 VNĐ Mua hàng
LK0500 Màn hình Samsung Galaxy E5, E500 trắng full 1.700.000 VNĐ Mua hàng
LK0505 Màn hình Samsung Galaxy E7, E700 trắng full 2.000.000 VNĐ Mua hàng
LK1509 Màn Hình Samsung Galaxy E7, E700 xanh full 2.000.000 VNĐ Mua hàng
LK0504 Màn hình Samsung Galaxy E7, E700 đen full 2.000.000 VNĐ Mua hàng
LK0499 Màn hình Samsung Galaxy Grand 2 G7102 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0492 Màn hình Samsung Galaxy Grand Duos I9082 300.000 VNĐ Mua hàng
LK2736 Màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G350 H 280.000 VNĐ Mua hàng
LK0489 Màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G530 H 300.000 VNĐ Mua hàng
LK3189 Màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G531 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0511 Màn Hình Samsung Galaxy J1 J100 300.000 VNĐ Mua hàng
LK2905 Màn Hình Samsung Galaxy J320 trắng full 1.350.000 VNĐ Mua hàng
LK2707 Màn Hình Samsung Galaxy J320 vàng full 1.350.000 VNĐ Mua hàng
LK2897 Màn Hình Samsung Galaxy J320 đen full 1.350.000 VNĐ Mua hàng
LK3005 Màn Hình Samsung Galaxy J5 Prime trắng 700.000 VNĐ Mua hàng
LK3006 Màn Hình Samsung Galaxy J5 Prime đen 700.000 VNĐ Mua hàng
LK1506 Màn Hình Samsung Galaxy J5, J500 trắng full 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2694 Màn Hình Samsung Galaxy J5, J500 vàng full 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2917 Màn Hình Samsung Galaxy J5, J510 trắng 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2918 Màn Hình Samsung Galaxy J5, J510 vàng 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2916 Màn Hình Samsung Galaxy J5, J510 xanh 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2809 Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime vàng 1.000.000 VNĐ Mua hàng
LK2810 Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime đen 800.000 VNĐ Mua hàng
LK1202 Màn hình Samsung Galaxy J7, J700 trắng full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1204 Màn hình Samsung Galaxy J7, J700 vàng full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1203 Màn hình Samsung Galaxy J7, J700 đen full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK2920 Màn Hình Samsung Galaxy J7, J710 trắng full 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2203 Màn Hình Samsung Galaxy J7, J710 vàng full 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK2919 Màn Hình Samsung Galaxy J7, J710 xanh full 1.450.000 VNĐ Mua hàng
LK0513 Màn hình Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 trắng full 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0514 Màn hình Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 đen full 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0491 Màn hình Samsung Galaxy Nexus I9250 đen full 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0512 Màn hình SAMSUNG Galaxy Nexus S - i9020 (đen) (full) 1.700.000 VNĐ Mua hàng
LK0488 Màn hình Samsung Galaxy S advance i9070 đen full 850.000 VNĐ Mua hàng
LK0509 Màn hình SAMSUNG Galaxy S Duos S7562 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0503 Màn hình Samsung Galaxy S, I9000, i9001, i9003, i9100, T959, i897, i997, i9020, i9023 đen full 500.000 VNĐ Mua hàng
LK3053 Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 vàng 4.200.000 VNĐ Mua hàng
LK2940 Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge, G925 zin tháo máy luôn khung xanh đen 3.850.000 VNĐ Mua hàng
LK2706 Màn Hình Samsung Galaxy S6, G920 2.750.000 VNĐ Mua hàng
LK3106 Màn Hình Samsung Galaxy S6, G920 vàng full nguyên bộ 2.750.000 VNĐ Mua hàng
LK2774 Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge, G935 3.600.000 VNĐ Mua hàng
LK0516 Màn hình Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T211 350.000 VNĐ Mua hàng
LK0517 Màn hình Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T311 trắng full 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK0519 Màn hình Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T311 đen full 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK0515 Màn hình Samsung Galaxy Tab P1000 350.000 VNĐ Mua hàng
LK0485 Màn hình Samsung Galaxy Tap 3 Lite, T111 460.000 VNĐ Mua hàng
LK0518 Màn hình Samsung Galaxy Trend, S7560, S7562 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0497 Màn hình Samsung Galaxy win i8550, i8552 350.000 VNĐ Mua hàng
LK0473 Màn Hình Samsung Note 1, N7000 đen full nguyên bộ 1.700.000 VNĐ Mua hàng
LK0474 Màn Hình Samsung Note 2, N7100 trắng full nguyên bộ 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK0475 Màn Hình Samsung Note 3, N9000 trắng full nguyên bộ 2.000.000 VNĐ Mua hàng
LK0476 Màn hình Samsung Note 3, N9000 xám full nguyên bộ 2.000.000 VNĐ Mua hàng
LK2813 Màn Hình Samsung Note 4, N910 trắng full nguyên bộ 2.850.000 VNĐ Mua hàng
LK2814 Màn Hình Samsung Note 4, N910 vàng full nguyên bộ 2.850.000 VNĐ Mua hàng
LK2815 Màn hình Samsung Note 4, N910 xanh đen full nguyên bộ 2.850.000 VNĐ Mua hàng
LK2939 Màn Hình Samsung Note 5 N920 vàng full nguyên bộ 4.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1541 Màn Hình Samsung Note 5 N920 xanh đen full nguyên bộ 4.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1760 Màn Hình Samsung Note 5 N920 đen full nguyên bộ 4.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0478 Màn hình Samsung S2, I9100 trắng full nguyên bộ 800.000 VNĐ Mua hàng
LK0477 Màn hình Samsung S2, I9100 đen full nguyên bộ 800.000 VNĐ Mua hàng
LK0479 Màn hình Samsung S3, I9300 trắng full nguyên bộ 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK0480 Màn hình Samsung S3, I9300 xanh full nguyên bộ 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK0789 Màn hình Samsung S4, I9500 titan full nguyên bộ 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK0483 Màn hình Samsung S4, I9500 trắng full nguyên bộ 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK0482 Màn hình Samsung S4, I9500 xanh full nguyên bộ 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK0481 Màn hình Samsung S4, I9500 đen full nguyên bộ 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK0484 Màn hình Samsung S5, G900 trắng full nguyên bộ 1.900.000 VNĐ Mua hàng
LK0486 Màn hình Samsung T110, Tab 3 350.000 VNĐ Mua hàng
LK2518 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A310 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2517 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A310 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2519 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A310 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2511 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A510 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2513 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A510 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2512 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A510 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2514 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A710 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2516 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A710 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2515 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A710 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2520 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A9 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2521 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy A9 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2505 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 4, N910 hồng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2503 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 4, N910 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2506 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 4, N910 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2504 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 4, N910 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2510 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 5, N920 bạc 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2507 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 5, N920 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2509 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 5, N920 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2508 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy Note 5, N920 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2487 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S5, G900 bạc 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2488 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S5, G900 vàng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2498 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 bạc 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2495 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2497 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2496 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2492 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge, G925 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2494 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge, G925 vàng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2493 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6 Edge, G925 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2489 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6, G920 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2491 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6, G920 vàng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2490 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S6, G920 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2501 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S7 G930 vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2502 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S7, G930 bạc 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2499 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S7, G930 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2500 Mắt kính camera sau Samsung Galaxy S7, G930 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1620 Nắp Lưng Samsung A3 2016 vàng 0 VNĐ Mua hàng
LK1619 Nắp Lưng Samsung A3 2016 đen 0 VNĐ Mua hàng
LK2206 nút home Samsung Galaxy A3, A300 trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2209 nút home Samsung Galaxy A3, A310 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2210 nút home Samsung Galaxy A5, A500 trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2211 nút home Samsung Galaxy A5, A500 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2212 nút home Samsung Galaxy A7, A700 trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2213 nút home Samsung Galaxy A7, A700 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2220 nút home Samsung Galaxy E5 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2221 nút home Samsung Galaxy E5 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2222 nút home Samsung Galaxy E7 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2223 nút home Samsung Galaxy E7 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2214 nút home Samsung Galaxy J2, J200 trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2215 nút home Samsung Galaxy J2, J200 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2216 nút home Samsung Galaxy J5, J500 trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2217 nút home Samsung Galaxy J5, J500 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2218 nút home Samsung Galaxy J7, J710 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2219 nút home Samsung Galaxy J7, J710 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
lk0976 nút nguồn volume Samsung Galaxy i9000, i9100 25.000 VNĐ Mua hàng
lk0964 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 1, N7000 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0971 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 2, N7100, i317, T889, SC-02E, E250 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0968 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 3, N9000 30.000 VNĐ Mua hàng
lk0975 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 4 mini 45.000 VNĐ Mua hàng
lk0969 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 4, N910 40.000 VNĐ Mua hàng
lk0970 nút nguồn volume Samsung Galaxy Note 5, N920 45.000 VNĐ Mua hàng
lk0973 nút nguồn volume Samsung Galaxy S3 mini, i8190 25.000 VNĐ Mua hàng
lk0963 nút nguồn volume Samsung Galaxy S4 i9500, i9502, I9505 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0974 nút nguồn volume Samsung Galaxy S4 mini, i9190 30.000 VNĐ Mua hàng
lk0972 nút nguồn volume Samsung Galaxy S5, i9600, G900 35.000 VNĐ Mua hàng
lk0967 nút nguồn volume Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 45.000 VNĐ Mua hàng
lk0966 nút nguồn volume Samsung Galaxy S6 Edge, G925 45.000 VNĐ Mua hàng
lk0965 nút nguồn volume Samsung Galaxy S6, G920 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3011 Pin Samsung Galaxy A300 (2015) 95.000 VNĐ Mua hàng
LK3012 Pin Samsung Galaxy A310 (2016) 95.000 VNĐ Mua hàng
LK3013 Pin Samsung Galaxy A500 (2015) 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3014 Pin Samsung Galaxy A510 (2016) 95.000 VNĐ Mua hàng
LK3015 Pin Samsung Galaxy A700 (2015) 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3016 Pin Samsung Galaxy A710 (2016) 110.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0195 pin samsung galaxy ACE 2, I8160 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2924 Pin SAMSUNG Galaxy Ace 2, S3 mini, i8160, S7562, S7560M, EB425161LU 0 VNĐ Mua hàng
LK1436 Pin Samsung Galaxy Ace 3, S7270, S7272, S7275, S7392, B100AE 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1443 Pin Samsung Galaxy G3568 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1442 Pin Samsung Galaxy G360, EB-BG360CBC 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1444 Pin Samsung Galaxy G7200, EB-BG720CBK 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1434 Pin Samsung Galaxy i8260, i8262, EB425365LU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1435 Pin Samsung Galaxy i8550, i8552, EB585157LU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1429 Pin Samsung Galaxy J1 2016, EB-BJ120CBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1428 Pin Samsung Galaxy J1, EB-BJ111ABE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1430 Pin Samsung Galaxy J100, EB-BJ100BBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1431 Pin Samsung Galaxy J110, EB-BJ110ABE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK3017 Pin Samsung Galaxy J300 (2015) 95.000 VNĐ Mua hàng
LK3018 Pin Samsung Galaxy J320, J3 Pro 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3023 Pin Samsung Galaxy J5 Prime 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1432 Pin Samsung Galaxy J5, G530, EB-BG530CBE 75.000 VNĐ Mua hàng
LK3019 Pin Samsung Galaxy J500 (2015) 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3020 Pin Samsung Galaxy J510 (2016) 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1433 Pin Samsung Galaxy J7, EB-BJ700BBC 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3021 Pin Samsung Galaxy J700 (2015) 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3022 Pin Samsung Galaxy J710 (2016) 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1422 Pin Samsung Galaxy Note 1, N7000, EB615268VU 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1423 Pin Samsung Galaxy Note 2, N7100, EB595675LU, EB595675LK 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1425 Pin Samsung Galaxy Note 3 mini, Neo, EB-BN750BBC 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1424 Pin Samsung Galaxy Note 3, N900, N9000, N9002, N9003, B800BE, B800BC 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2922 Pin SAMSUNG Galaxy Note 4 ( China Mobile ), SM-N9100, SM-N9106W, SM-N9109W, EB-BN916BBC 0 VNĐ Mua hàng
LK1426 Pin Samsung Galaxy Note 4, N915, N910, EB-BN910BBE 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1427 Pin Samsung Galaxy Note 5, N920 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3024 Pin Samsung Galaxy P1000 Tab 7 inch 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3025 Pin Samsung Galaxy P3100 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3026 Pin Samsung Galaxy P5200, Tab 3 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1413 Pin Samsung Galaxy S1, i9000, i589, i897, EB575152VU 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1414 Pin Samsung Galaxy S2, i9100, EB-F1A2GBU 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2923 Pin Samsung Galaxy S3 Mini SM-G730, B450BC 0 VNĐ Mua hàng
LK1415 Pin Samsung Galaxy S3, i9300, EB-L1G6LLU 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1416 Pin Samsung Galaxy S3, i939 hàn quốc, EB-L1H2LLU 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1418 Pin Samsung Galaxy S4 mini, i9190, B500AE 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1417 Pin Samsung Galaxy S4, i9500 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1420 Pin Samsung Galaxy S5 mini, EB-BG800CBE 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1441 Pin Samsung Galaxy S5330, 5570, S7230, i5510, i5250, i5253, EB494353VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1440 Pin Samsung Galaxy S5360, EB454357VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1439 Pin Samsung Galaxy S5820, i8150, EB484659VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1438 Pin Samsung Galaxy S5830, EB494358VU 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3008 Pin Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G928 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3007 Pin Samsung Galaxy S6 Edge, G925 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1421 Pin Samsung Galaxy S6, G920, EB-BG920ABE 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3010 Pin Samsung Galaxy S7 Edge, G935 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3009 Pin Samsung Galaxy S7, G930 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1437 Pin Samsung Galaxy S7562, S7560 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3028 Pin Samsung Galaxy T110, T111, Tab 3 Lite 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3027 Pin Samsung Galaxy T230, T231, Tab 4 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3029 Pin Samsung Galaxy T311, Tab 3 8.0 inch 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1248 Pin Samsung Galaxy Tap 4, T330, T331 150.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0177 Rung galaxy Win, I8552 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0167 Rung samsung galaxy Core 2, SM-G355H zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01156 rung samsung galaxy E5, SM-E500F zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0145 Rung samsung galaxy J2, SM-J200GU zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0153 rung samsung galaxy S3, i9305 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM01165 Rung samsung galaxy S3, SHV-E210 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0119 rung samsung galaxy S5, G906S zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2612 Sườn Samsung Galaxy A5, A510 2016 trắng 280.000 VNĐ Mua hàng
LK2614 Sườn Samsung Galaxy A5, A510 2016 vàng 280.000 VNĐ Mua hàng
LK2613 Sườn Samsung Galaxy A5, A510 2016 đen 280.000 VNĐ Mua hàng
LK2857 Sườn Samsung Galaxy Note 1, N7000 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2858 Sườn Samsung Galaxy Note 1, N7000 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2859 Sườn Samsung Galaxy Note 2, N7100 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2860 Sườn Samsung Galaxy Note 2, N7100 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2861 Sườn Samsung Galaxy Note 3, N9000 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2862 Sườn Samsung Galaxy Note 3, N9000 đen 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2863 Sườn Samsung Galaxy Note 3, N9005 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2864 Sườn Samsung Galaxy Note 3, N9005 đen 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2865 Sườn Samsung Galaxy Note 4, N910 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2866 Sườn Samsung Galaxy Note 4, N910 vàng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2868 Sườn Samsung Galaxy Note 5, G920 trắng 400.000 VNĐ Mua hàng
LK2869 Sườn Samsung Galaxy Note 5, G920 vàng 400.000 VNĐ Mua hàng
LK2867 Sườn Samsung Galaxy Note 5, G920 xanh đen 400.000 VNĐ Mua hàng
LK2851 Sườn Samsung Galaxy S3, I9300 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2852 Sườn Samsung Galaxy S3, I9300 xanh 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2853 Sườn Samsung Galaxy S4, I9500 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2854 Sườn Samsung Galaxy S4, I9505 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2855 Sườn Samsung Galaxy S5, G900 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2856 Sườn Samsung Galaxy S5, G900 vàng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2871 Sườn Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G925 trắng 430.000 VNĐ Mua hàng
LK2870 Sườn Samsung Galaxy S6 Edge Plus, G925 vàng 430.000 VNĐ Mua hàng
LK2624 Sườn Samsung Galaxy S6 Edge, G925 trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2626 Sườn Samsung Galaxy S6 Edge, G925 vàng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2625 Sườn Samsung Galaxy S6 Edge, G925 đen 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2621 Sườn Samsung Galaxy S6, G920 trắng 240.000 VNĐ Mua hàng
LK2623 Sườn Samsung Galaxy S6, G920 vàng 240.000 VNĐ Mua hàng
LK2622 Sườn Samsung Galaxy S6, G920 đen 240.000 VNĐ Mua hàng
LK2618 Sườn Samsung Galaxy S7 Edge, G935 trắng 540.000 VNĐ Mua hàng
LK2620 Sườn Samsung Galaxy S7 Edge, G935 vàng 540.000 VNĐ Mua hàng
LK2619 Sườn Samsung Galaxy S7 Edge, G935 đen 540.000 VNĐ Mua hàng
LK2615 Sườn Samsung Galaxy S7, G930 trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2617 Sườn Samsung Galaxy S7, G930 vàng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2616 Sườn Samsung Galaxy S7, G930 đen 380.000 VNĐ Mua hàng
LK1364 Sườn Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 hồng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1560 USB Đo dòng mAh có chuông báo 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2850 vĩ làm chân ic đa năng 26 30.000 VNĐ Mua hàng
lk0986 đuôi sạc Samsung Galaxy Note1, N7000 15.000 VNĐ Mua hàng
lk0987 đuôi sạc Samsung Galaxy Note2, N7100, i317, T889, SC-02E, E250 15.000 VNĐ Mua hàng
lk0988 đuôi sạc Samsung Galaxy S1, i9000 15.000 VNĐ Mua hàng
lk0989 đuôi sạc Samsung Galaxy S2, i9100 15.000 VNĐ Mua hàng
lk0977 đuôi sạc Samsung Galaxy S3 mini, i8190 30.000 VNĐ Mua hàng
lk0990 đuôi sạc Samsung Galaxy S3, i9300 15.000 VNĐ Mua hàng
lk0991 đuôi sạc Samsung Galaxy S4, i9500 15.000 VNĐ Mua hàng