0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

80 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK0344 Cảm ứng Asus FE170CG K012 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0345 Cảm ứng Asus K004, ME371 170.000 VNĐ Mua hàng
LK0346 Cảm ứng Asus K00B, ME173, HD7 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0347 Cảm ứng Asus K00E, ME372 170.000 VNĐ Mua hàng
LK0348 Cảm ứng Asus ME180, K00L, Pad 8 210.000 VNĐ Mua hàng
LK0349 Cảm ứng Asus Nexus 7 2012 210.000 VNĐ Mua hàng
LK0350 Cảm ứng Asus Nexus 7 2013 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0352 Cảm ứng Asus Zenfone 2 - ZE550ML - Z00AD 5.5 inch 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2741 Cảm ứng Asus Zenfone 2 - ZE551ML - Z00AD 5.5 inch 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0353 Cảm ứng Asus Zenfone 4.0 - TOOL 135.000 VNĐ Mua hàng
LK1908 Cảm ứng Asus Zenfone 4.5 - A450 - TOOQ 175.000 VNĐ Mua hàng
LK0354 Cảm ứng Asus Zenfone 5 - TOOJ 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0355 Cảm ứng Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0351 Cảm ứng Asus Zenfone C - Z007 - ZC451CG 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2463 Cảm ứng Asus Zenfone Go ZC500TG, Z00VD 5 inch 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1917 Cảm ứng Zenfone 2 - ZE500CL - ZOOD 5.0 inch 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1916 Cảm ứng Zenfone 2 - ZE500KL - Z00RD - Z00ED 5.0 inch 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3245 Cảm ứng Zenfone 3 - ZE520KL - Z017D 5.2 inch 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3246 Cảm ứng Zenfone 3 - ZE551KL - Z012D 5.5 inch 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3247 Cảm ứng Zenfone 3 Lazer - ZC551KL 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3248 Cảm ứng Zenfone 3 Max - ZC553KL - X00DD 5.5 inch 150.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0532 camera sau ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0504 Camera sau ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0531 camera trước ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0503 Camera trước ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0507 cáp kết nối main với mach sạc ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0537 Cụm dây anten ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0505 Cụm mạch sạc, dây anten, mic ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2094 Cụm Mạch đuôi sạc, mic Asus Zenfone 5 - TOOJ 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2095 Cụm Mạch đuôi sạc, mic Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2096 Cụm Mạch đuôi sạc, mic Asus Zenfone C 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2083 Cụm ổ Sim Asus Zenfone 5 - TOOJ 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2082 Cụm ổ Sim, ổ thẻ nhớ Asus Zenfone 2 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2084 Cụm ổ Sim, ổ thẻ nhớ Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2097 Dây anten Asus Zenfone 2 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2098 Dây anten Asus Zenfone 5 - TOOJ 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2099 Dây anten Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2102 Dây nguồn, volume Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2103 Dây nguồn, volume Asus Zenfone C - Z007 - ZC451CG 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2100 Dây volume Asus Zenfone 2 65.000 VNĐ Mua hàng
LK2088 Loa ngoài Asus Zenfone 5 - TOOJ 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2089 Loa ngoài Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 120.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0535 loa ngoài ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0502 Loa ngoài ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2085 Loa trong Asus Zenfone 2 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2086 Loa trong Asus Zenfone 5 - TOOJ 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2087 Loa trong Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 25.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0534 loa trong ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0501 Loa trong ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0533 mạch nút nguồn volume ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2093 Mạch đuôi sạc Asus Zenfone 2 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0362 Màn hình Asus FE170CG K012 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0361 Màn hình Asus FE170CG K012 full nguyên bộ 600.000 VNĐ Mua hàng
LK0364 Màn hình Asus K00B, ME173, HD7 full nguyên bộ 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0363 Màn hình Asus K00E, ME372 full nguyên bộ 600.000 VNĐ Mua hàng
LK1912 Màn Hình Asus K010 580.000 VNĐ Mua hàng
LK0365 Màn hình Asus Nexus 72012 full nguyên bộ 700.000 VNĐ Mua hàng
LK0366 Màn hình Asus Nexus 72013 full nguyên bộ 700.000 VNĐ Mua hàng
LK2604 Màn hình Asus Zenfone 2 - ZE500KL - Z00RD - Z00ED 5.0 inch full nguyên bộ 470.000 VNĐ Mua hàng
LK2811 Màn hình Asus Zenfone 2 - ZE550ML - Z00AD 5.5 inch full nguyên bộ 500.000 VNĐ Mua hàng
LK0357 Màn hình Asus Zenfone 2 - ZE551ML - Z00AD 5.5 inch full nguyên bộ 450.000 VNĐ Mua hàng
LK1295 Màn hình Asus Zenfone 2 5.0 inch full nguyên bộ 440.000 VNĐ Mua hàng
LK0358 Màn hình Asus Zenfone 4.0 - TOOL full nguyên bộ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK0356 Màn hình Asus Zenfone 4.5 - A450 - TOOQ full nguyên bộ 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0359 Màn hình Asus Zenfone 5 - TOOJ full nguyên bộ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK0360 Màn hình Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG full nguyên bộ 440.000 VNĐ Mua hàng
LK2265 Màn Hình Asus Zenfone Go ZC500TG, Z00VD 5 inch full nguyên bộ 550.000 VNĐ Mua hàng
LK3240 Màn Hình Zenfone 3 - ZE520KL - Z017D 5.2 inch 450.000 VNĐ Mua hàng
LK3241 Màn Hình Zenfone 3 Lazer - ZC551KL 480.000 VNĐ Mua hàng
LK3242 Màn Hình Zenfone 3 Max 5.2 inch - ZC520TL - X008D 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2737 Màn hình Zenfone C - Z007 - ZC451CG full nguyên bộ 340.000 VNĐ Mua hàng
LK3243 Màn Hình Zenfone Max - ZC550KL 420.000 VNĐ Mua hàng
LK2090 Mắt kính camera sau Asus Zenfone 2 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2091 Mắt kính camera sau Asus Zenfone 5 - TOOJ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2092 Mắt kính camera sau Asus Zenfone 6 - A601 - TOOG 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3039 PIN Asus Zenfone 4, T00L 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3040 PIN Asus Zenfone 5 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3041 PIN Asus Zenfone 6 130.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0536 rung ASUS Zenfone 6, T00G zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0506 Rung ASUS ZENFONE C, Z007 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng