0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

466 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK0198 Anten bluetooth iPhone 5 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0141 Anten bluetooth iPhone 6 Plus 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0197 Anten wifi iPhone 5 12.000 VNĐ Mua hàng
LK0177 Anten wifi iPhone 5S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK2455 Anten wifi iPhone 6 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0140 Anten wifi iPhone 6 Plus 40.000 VNĐ Mua hàng
LK3079 Anten wifi iPhone 6s 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2055 Anten wifi iPhone 6S Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3081 Anten wifi iPhone 7 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3089 Anten wifi iPhone 7 Plus 75.000 VNĐ Mua hàng
LK2883 bộ film làm chân ic iphone ipad MCN S15 270.000 VNĐ Mua hàng
LK2881 bộ film làm chân iphone ipad 270.000 VNĐ Mua hàng
LK0243 Bộ nút nguồn, volume, gạt rung iPhone 4 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0221 Bộ nút nguồn, volume, gạt rung iPhone 4S 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0262 Cảm ứng iPhone 3GS 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0245 Cảm ứng iPhone 4 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0244 Cảm ứng iPhone 4 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0223 Cảm ứng iPhone 4S trắng 0 VNĐ Mua hàng
LK0222 Cảm ứng iPhone 4S đen 0 VNĐ Mua hàng
LK0206 Cảm ứng iPhone 5 zin trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0205 Cảm ứng iPhone 5 đen zin 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0184 Cảm ứng iPhone 5S trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3157 Cảm ứng iPhone 5s trắng liền ron 55.000 VNĐ Mua hàng
LK3158 Cảm ứng iPhone 5s đen liền ron 55.000 VNĐ Mua hàng
LK2785 Cảm ứng iPhone 6 plus trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3161 Cảm ứng iPhone 6 Plus trắng liền ron 115.000 VNĐ Mua hàng
LK2786 Cảm ứng iPhone 6 plus đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK3162 Cảm ứng iPhone 6 Plus đen liền ron 115.000 VNĐ Mua hàng
LK3159 Cảm ứng iPhone 6 trắng liền ron 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3160 Cảm ứng iPhone 6 đen liền ron 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0246 Camera sau iPhone 4 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0224 Camera sau iPhone 4S 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0199 Camera sau iPhone 5 90.000 VNĐ Mua hàng
LK3330 Camera sau iPhone 5C 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0178 Camera sau iPhone 5S 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0142 Camera sau iPhone 6 Plus zin mới 270.000 VNĐ Mua hàng
LK0159 Camera sau iPhone 6 zin tháo máy 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1811 Camera sau iPhone 6S 170.000 VNĐ Mua hàng
LK1812 Camera sau iPhone 6S Plus 650.000 VNĐ Mua hàng
LK3083 Camera sau iPhone 7 380.000 VNĐ Mua hàng
LK3091 Camera sau iPhone 7 Plus 1.150.000 VNĐ Mua hàng
LK0247 Camera trước iPhone 4 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0225 Camera trước iPhone 4S 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3084 Camera trước iPhone 7 380.000 VNĐ Mua hàng
LK3092 Camera trước iPhone 7 Plus 220.000 VNĐ Mua hàng
LK1813 Camera trước, dây cảm biến iPhone 6S 95.000 VNĐ Mua hàng
LK0185 Cảm ứng iPhone 5S đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1684 Chuông iPhone 5C 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1833 Chuông iPhone 6S 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1683 Chuông iPhone 6S Plus 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0220 Chuông loa ngoài iPhone 4S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0248 Chuông loa ngoài iPhone 4 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0179 Dây camera trước iPhone 5S 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0200 Dây camera trước, cảm biến iPhone 5 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3331 Dây camera trước, cảm biến iPhone 5C 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0268 dây home iPhone 3GS 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0251 dây home iPhone 4 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0228 dây home iPhone 4S 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0201 dây home iPhone 5 8.000 VNĐ Mua hàng
LK3332 Dây home iPhone 5C 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0146 Dây kết nối, dây home iPhone 6 Plus 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1263 Dây nút home iPhone 5S trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1262 Dây nút home iPhone 5S vàng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1264 Dây nút home iPhone 5S đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1260 Dây nút home iPhone 6 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1259 Dây nút home iPhone 6 vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1261 Dây nút home iPhone 6 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1265 Dây nút home iPhone 6S, 6S Plus hồng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1257 Dây nút home iPhone 6S, 6S Plus trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1256 Dây nút home iPhone 6S, 6S Plus vàng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1258 Dây nút home iPhone 6S, 6S Plus đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0164 Dây nút nguồn iPhone 6 65.000 VNĐ Mua hàng
LK0147 Dây nút nguồn iPhone 6 Plus 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0252 Dây nút nguồn, cảm biến có loa trong iPhone 4 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0229 Dây nút nguồn, cảm biến có loa trong iPhone 4S 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1838 Dây nút nguồn, volume, gạt rung iPhone 5 SE 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0202 Dây nút nguồn, volume, gạt rung iPhone 5 zin 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3333 Dây nút nguồn, volume, gạt rung iPhone 5C zin 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3082 Dây nút nguồn, volume, iPhone 7 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3090 Dây nút nguồn, volume, iPhone 7 Plus 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1810 Dây nút nguồn, volume, đèn flash iPhone 6S 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1809 Dây nút nguồn, đèn flash iPhone 6S Plus 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0254 Dây tai nghe, volume iPhone 4 trắng 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0253 Dây tai nghe, volume iPhone 4 đen 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0231 Dây tai nghe, volume iPhone 4S trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0230 Dây tai nghe, volume iPhone 4S đen 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1266 Dây test màn hình iPhone 4, 4S 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1826 Dây volume iPhone 6S Plus 55.000 VNĐ Mua hàng
LK0165 Dây volume, gạt rung iPhone 6 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0876 Dây volume, gạt rung iPhone 6 Plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3201 Film màn hình iPhone 6 Plus zin 14.000 VNĐ Mua hàng
LK3202 Film màn hình iPhone 6 zin 12.000 VNĐ Mua hàng
LK0882 Giấy quỳ iPhone 6 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0877 Giấy quỳ iPhone 6 Plus 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0872 Giấy quỳ iPhone 6S 4.000 VNĐ Mua hàng
LK0868 Giấy quỳ iPhone 6S Plus 4.000 VNĐ Mua hàng
LK2072 Giấy siêu dán Main iPhone 5 15.000 VNĐ Mua hàng
LK2073 Giấy siêu dán Main iPhone 5S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK2074 Giấy siêu dán Main iPhone 6 28.000 VNĐ Mua hàng
LK2075 Giấy siêu dán Main iPhone 6 Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2077 Giấy siêu dán Main iPhone 6S Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1621 IC AUDIO Âm thanh lớn iPhone 4 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1622 IC AUDIO iPhone 4S, iPad 2 Âm thanh lớn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1624 IC AUDIO iPhone 5 Âm thanh lớn 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1623 IC AUDIO iPhone 5, 6 Plus Âm thanh nhỏ 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1625 IC AUDIO iPhone 5C, iPad mini Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1626 IC AUDIO iPhone 5S, 6, 6 Plus Âm thanh lớn 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1628 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh lớn 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1627 IC AUDIO iPhone 6S, 6S Plus Âm thanh nhỏ 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1576 IC Cảm ứng iphone 4 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1577 IC Cảm ứng iphone 4S 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1578 IC Cảm ứng iphone 5 black 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1579 IC Cảm ứng iphone 5 white 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1580 IC Cảm ứng iphone 5S black 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1581 IC Cảm ứng iPhone 5S white 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1582 IC Cảm ứng iphone 6, 6 Plus black 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1583 IC Cảm ứng iPhone 6, 6 Plus white 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1584 IC Cảm ứng iPhone 6S, 6S Plus 230.000 VNĐ Mua hàng
LK0826 IC công suất iPhone 4 PA 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0827 IC công suất iPhone 4S PA 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0828 IC công suất iPhone 5 PA 55.000 VNĐ Mua hàng
LK0829 IC công suất iPhone 5S PA 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0830 IC công suất iPhone 6 PA 65.000 VNĐ Mua hàng
LK1617 IC LED iPhone 5, 5S U23 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1915 IC LED iPhone 6 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2137 IC LED iPhone 6S, 6S Plus 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0857 IC màn hình iPhone 5S U3 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2138 IC màn hình iPhone 6S, 6S Plus 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0858 IC ổ cứng iPhone 4S 16GB HDD 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0859 IC ổ cứng iPhone 5 16GB HDD 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0860 IC ổ cứng iPhone 5S 16Gb HDD 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0831 IC USB iPhone 5 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0832 IC USB iPhone 5S, 6, 6S, 7 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0833 IC USB iPhone 6, 6 Plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0810 IC wifi iPhone 4 65.000 VNĐ Mua hàng
LK0232 IC wifi iPhone 4S Mới 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1568 IC wifi iPhone 4S Tháo máy 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0809 IC wifi iPhone 5 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0183 IC wifi iPhone 5S 75.000 VNĐ Mua hàng
LK0167 IC wifi iPhone 6, 6 Plus 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2842 kềm bấm sim nano iphone 5 6 7 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0880 Keo dán pin iPhone 6 Plus 6.000 VNĐ Mua hàng
LK0873 Keo dán pin iPhone 6S 6.000 VNĐ Mua hàng
LK0869 Keo dán pin iPhone 6S Plus 6.000 VNĐ Mua hàng
LK0265 Khay Sim iPhone 3GS trắng 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0266 Khay Sim iPhone 3GS đen 5.000 VNĐ Mua hàng
LK2839 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 7 170.000 VNĐ Mua hàng
LK2840 khuôn nhôm ép kính liền ron iphone 7 plus 170.000 VNĐ Mua hàng
LK2844 khuôn đổ chân ic Ram A8 kèm bộ film 670.000 VNĐ Mua hàng
LK2845 khuôn đổ chân ic Ram A9 kèm bộ film 670.000 VNĐ Mua hàng
LK3064 Kính liền Ron iPhone 5 zin trắng 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3060 Kính liền Ron iPhone 5 zin trắng, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3063 Kính liền Ron iPhone 5 zin đen 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3059 Kính liền Ron iPhone 5 zin đen, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3062 Kính liền Ron iPhone 5s zin trắng 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3058 Kính liền Ron iPhone 5s zin trắng, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
LK3061 Kính liền Ron iPhone 5s zin đen 24.000 VNĐ Mua hàng
LK3057 Kính liền Ron iPhone 5s zin đen, có keo oca 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1300 Kính liền Ron iPhone 6 Plus (đen) granty xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1689 Kính liền ron iPhone 6S granty (trắng) granty xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1690 Kính liền ron iPhone 6S granty (đen) granty xanh 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1688 Kính liền ron iPhone 6S Plus (đen) granty xanh 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2034 Kính liền ron iPhone 7 (trắng) granty vàng xịn 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2035 Kính liền ron iPhone 7 (đen) granty vàng xịn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2032 Kính liền ron iPhone 7 Plus (trắng) granty vàng xịn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2033 Kính liền ron iPhone 7 Plus (đen) granty vàng xịn 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0207 Loa ngoài iPhone 5 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0186 Loa ngoài iPhone 5S 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0168 Loa ngoài iPhone 6 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0150 Loa ngoài iPhone 6 Plus 80.000 VNĐ Mua hàng
LK3085 Loa ngoài iPhone iPhone 7 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3093 Loa ngoài iPhone iPhone 7 Plus 350.000 VNĐ Mua hàng
LK0270 Loa trong iPhone 3GS 0 VNĐ Mua hàng
LK0255 loa trong iPhone 4 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0233 Loa trong iPhone 4S 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0208 Loa trong iPhone 5 15.000 VNĐ Mua hàng
LK3336 Loa trong iPhone 5C 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0187 Loa trong iPhone 5S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0169 Loa trong iPhone 6 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0151 Loa trong iPhone 6 Plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK3080 Loa trong iPhone 6S 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3097 Loa trong iPhone 6S Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK3086 Loa trong iPhone 7 80.000 VNĐ Mua hàng
LK3094 Loa trong iPhone 7 Plus 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0250 Mạch đuôi sạc iPhone 4 trắng zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0249 Mạch đuôi sạc iPhone 4 đen zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0227 Mạch đuôi sạc iPhone 4S trắng zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0226 Mạch đuôi sạc iPhone 4S đen zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1841 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 SE trắng 95.000 VNĐ Mua hàng
LK1839 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 SE trắng zin 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1842 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 SE đen 95.000 VNĐ Mua hàng
LK1840 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 SE đen zin 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0204 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 trắng zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0203 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5 đen zin mới 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3334 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5C zin mới 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0181 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5S trắng zin mới 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0180 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 5S đen zin mới 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0144 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6 Plus trắng zin mới 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0145 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6 Plus xám zin mới 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0162 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6 xám zin mới 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1829 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6S Plus trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1828 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6S Plus xám 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1172 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6S trắng zin mới 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1173 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6S xám zin mới 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1171 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 6S đen zin mới 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3095 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 7 Plus trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3096 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 7 Plus xám 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3087 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 7 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3088 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe iPhone 7 xám 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0161 Mạch đuôi sạc, mạch tai nghe, iPhone 6 trắng zin mới 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1547 Main Đo iPhone 4 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1548 Main Đo iPhone 4S 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1549 Main Đo iPhone 5 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1550 Main Đo iPhone 5S 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1551 Main Đo iPhone 6 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1552 Main Đo iPhone 6 Plus 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1553 Main Đo iPhone 6S 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1554 Main Đo iPhone 6S Plus 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0263 Màn hình iPhone 3GS 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2759 Màn hình iPhone 4 zin mới đen 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0235 Màn Hình iPhone 4, 4S trắng zin Tháo Máy 210.000 VNĐ Mua hàng
LK0234 Màn Hình iPhone 4, 4S đen zin Tháo Máy 210.000 VNĐ Mua hàng
LK0792 Màn Hình iPhone 5 trắng linh kiện mới 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0209 Màn Hình iPhone 5 trắng zin ép kính 330.000 VNĐ Mua hàng
LK1504 Màn Hình iPhone 5 trắng zin Tháo Máy 480.000 VNĐ Mua hàng
LK0791 Màn Hình iPhone 5 đen linh kiện mới 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0210 Màn Hình iPhone 5 đen zin ép kính 330.000 VNĐ Mua hàng
LK1505 Màn Hình iPhone 5 đen zin Tháo Máy 480.000 VNĐ Mua hàng
LK1898 Màn Hình iPhone 5C zin bể kính 0 VNĐ Mua hàng
LK1532 Màn Hình iPhone 5C zin ép kính 400.000 VNĐ Mua hàng
LK1407 Màn Hình iPhone 5C zin tháo máy 500.000 VNĐ Mua hàng
LK1502 Màn Hình iPhone 5S trắng linh kiện mới 270.000 VNĐ Mua hàng
LK0190 Màn Hình iPhone 5S trắng zin ép kính 280.000 VNĐ Mua hàng
LK0191 Màn Hình iPhone 5S trắng zin Tháo Máy 420.000 VNĐ Mua hàng
LK1501 Màn Hình iPhone 5S đen linh kiện mới 270.000 VNĐ Mua hàng
LK0188 Màn Hình iPhone 5S đen zin ép kính 280.000 VNĐ Mua hàng
LK0189 Màn Hình iPhone 5S đen zin Tháo Máy 420.000 VNĐ Mua hàng
LK1633 Màn Hình iPhone 6 Plus trắng linh kiện mới 510.000 VNĐ Mua hàng
LK1175 Màn Hình iPhone 6 Plus trắng zin ép kính 850.000 VNĐ Mua hàng
LK0153 Màn Hình iPhone 6 Plus trắng zin tháo máy 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1757 Màn Hình iPhone 6 Plus zin bể kính 720.000 VNĐ Mua hàng
LK1632 Màn Hình iPhone 6 Plus đen linh kiện mới 510.000 VNĐ Mua hàng
LK1174 Màn Hình iPhone 6 Plus đen zin ép kính 850.000 VNĐ Mua hàng
LK0152 Màn Hình iPhone 6 Plus đen zin tháo máy 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1500 Màn Hình iPhone 6 trắng linh kiện mới 380.000 VNĐ Mua hàng
LK1498 Màn Hình iPhone 6 trắng zin ép kính 430.000 VNĐ Mua hàng
LK0171 Màn Hình iPhone 6 trắng zin tháo máy 680.000 VNĐ Mua hàng
LK1758 Màn Hình iPhone 6 zin bể kính 0 VNĐ Mua hàng
LK1499 Màn Hình iPhone 6 đen linh kiện mới 380.000 VNĐ Mua hàng
LK1497 Màn Hình iPhone 6 đen zin ép kính 430.000 VNĐ Mua hàng
LK0170 Màn Hình iPhone 6 đen zin tháo máy 680.000 VNĐ Mua hàng
LK1851 Màn Hình iPhone 6S Plus trắng linh kiện mới 1.000.000 VNĐ Mua hàng
LK1848 Màn Hình iPhone 6S Plus trắng zin ép kính 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK1846 Màn Hình iPhone 6S Plus trắng zin tháo máy 1.600.000 VNĐ Mua hàng
LK1850 Màn Hình iPhone 6S Plus đen linh kiện mới 1.000.000 VNĐ Mua hàng
LK1847 Màn Hình iPhone 6S Plus đen zin ép kính 1.100.000 VNĐ Mua hàng
LK1845 Màn Hình iPhone 6S Plus đen zin tháo máy 1.600.000 VNĐ Mua hàng
LK1856 Màn Hình iPhone 6S trắng linh kiện mới 680.000 VNĐ Mua hàng
LK1563 Màn Hình iPhone 6S trắng zin ép kính 550.000 VNĐ Mua hàng
LK1530 Màn Hình iPhone 6S trắng zin tháo máy 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1536 Màn Hình iPhone 6S đen zin ép kính 550.000 VNĐ Mua hàng
LK1531 Màn Hình iPhone 6S đen zin tháo máy 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK2771 Màn Hình iPhone 7 Plus trắng, zin ép kính 1.650.000 VNĐ Mua hàng
LK2769 Màn Hình iPhone 7 Plus trắng, zin tháo máy 2.200.000 VNĐ Mua hàng
LK2772 Màn Hình iPhone 7 Plus đen, zin ép kính 1.650.000 VNĐ Mua hàng
LK2770 Màn Hình iPhone 7 Plus đen, zin tháo máy 2.200.000 VNĐ Mua hàng
LK2764 Màn Hình iPhone 7 trắng, zin tháo máy 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK2765 Màn Hình iPhone 7 đen, zin tháo máy 1.400.000 VNĐ Mua hàng
LK1239 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5 copy (đen) 0 VNĐ Mua hàng
LK1238 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5 copy trắng 0 VNĐ Mua hàng
LK1240 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5 zin trắng 0 VNĐ Mua hàng
LK1241 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5 zin đen 0 VNĐ Mua hàng
LK1233 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5S copy trắng 0 VNĐ Mua hàng
LK1234 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5S copy đen 0 VNĐ Mua hàng
LK1235 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5S zin trắng 0 VNĐ Mua hàng
LK1236 Mặt kính dưới nắp lưng iPhone 5S zin đen 0 VNĐ Mua hàng
LK0904 Miếng cao su nẹp Main iPhone 4S 0 VNĐ Mua hàng
LK0884 Miếng Sắt đệm nút nguồn, volume iPhone 6 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0258 Nắp Lưng iPhone 4 đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0237 Nắp Lưng iPhone 4S trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0236 Nắp Lưng iPhone 4S đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0259 Nắp Lưng trắng iPhone 4 25.000 VNĐ Mua hàng
LK0879 Nẹp màn hình, Dây kết nối, dây home iPhone 6 Plus 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1237 Nút gạt rung, nút nguồn, nút volume iPhone 5 0 VNĐ Mua hàng
LK0215 nút home giả iPhone 5S trắng 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0214 nút home giả iPhone 5S vàng 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0216 nút home giả iPhone 5S đen 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0267 nút home iPhone 3GS 0 VNĐ Mua hàng
LK0238 nút home iPhone 4S trắng 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0239 nút home iPhone 4S đen 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0213 nút home iPhone 5 trắng 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0212 nút home iPhone 5 đen 15.000 VNĐ Mua hàng
LK1817 nút home, dây home giả iPhone 5S trắng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK1815 nút home, dây home giả iPhone 5S vàng 25.000 VNĐ Mua hàng
LK1816 nút home, dây home giả iPhone 5S đen 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2143 Ốc bộ iPhone 4 15.000 VNĐ Mua hàng
LK1514 Ốc bộ iPhone 4S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK1508 Ốc bộ iPhone 5 20.000 VNĐ Mua hàng
LK1513 Ốc bộ iPhone 5S 25.000 VNĐ Mua hàng
LK1124 Ốc Bộ iPhone 6 25.000 VNĐ Mua hàng
LK1512 Ốc bộ iPhone 6 Plus 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2142 Ốc bộ iPhone 6S 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2141 Ốc bộ iPhone 6S Plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0123 Phản quang iPhone 4, 4S 18.000 VNĐ Mua hàng
LK0260 Pin iPhone 4 zin 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0241 Pin iPhone 4S zin 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1844 Pin iPhone 5 SE 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1843 Pin iPhone 5 SE zin 310.000 VNĐ Mua hàng
LK0217 Pin iPhone 5 zin 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0193 Pin iPhone 5S zin 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0154 Pin iPhone 6 Plus zin 165.000 VNĐ Mua hàng
LK0172 Pin iPhone 6 zin 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1754 Pin iPhone 6S 125.000 VNĐ Mua hàng
LK1755 Pin iPhone 6S Plus 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3153 Pin iPhone 7 160.000 VNĐ Mua hàng
LK3154 Pin iPhone 7 Plus 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0139 Ron có keo iPhone 4 zin trắng 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0138 Ron có keo iPhone 4 zin đen 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0137 Ron có keo iPhone 4S zin trắng 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0136 Ron có keo iPhone 4S đen zin 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0135 Ron có keo iPhone 5 trắng zin 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0134 Ron có keo iPhone 5 đen zin 8.000 VNĐ Mua hàng
LK1537 Ron có keo iPhone 5C zin 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0133 Ron có keo iPhone 5S zin trắng 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0132 Ron có keo iPhone 5S zin đen 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0129 Ron có keo iPhone 6 Plus zin trắng 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0128 Ron có keo iPhone 6 Plus zin đen 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0131 Ron có keo iPhone 6 zin trắng 18.000 VNĐ Mua hàng
LK0130 Ron có keo iPhone 6 zin đen 18.000 VNĐ Mua hàng
LK1297 Ron có keo iPhone 6S Plus zin trắng 26.000 VNĐ Mua hàng
LK1296 Ron có keo iPhone 6S Plus đen zin 26.000 VNĐ Mua hàng
LK1299 Ron có keo iPhone 6S zin trắng 23.000 VNĐ Mua hàng
LK1298 Ron có keo iPhone 6S zin đen 23.000 VNĐ Mua hàng
LK0240 Rung iPhone 4S 15.000 VNĐ Mua hàng
lk1218 Rung iPhone 5 20.000 VNĐ Mua hàng
lk1217 Rung iPhone 5S 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0173 Rung iPhone 6 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0155 Rung iPhone 6 Plus 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2144 Rung iPhone 6S 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2145 Rung iPhone 6S Plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2028 Socket Cảm ứng IPHONE 6 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2029 Socket Cảm ứng IPHONE 6 Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2461 Socket Màn Hình iPhone 6 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2462 Socket Màn Hình iPhone 6 Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0261 Sườn iPhone 4 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0242 Sườn iPhone 4S 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0218 Sườn iPhone 5 Black 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1972 Sườn iPhone 5 Gold 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3185 Sườn iPhone 5 Red 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1973 Sườn iPhone 5 Rose Gold 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1969 Sườn iPhone 5 SE Gold 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1967 Sườn iPhone 5 SE Gray 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1970 Sườn iPhone 5 SE Rose Gold 210.000 VNĐ Mua hàng
LK1968 Sườn iPhone 5 SE Silver 210.000 VNĐ Mua hàng
LK0219 Sườn iPhone 5 White 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1974 Sườn iPhone 5C Black 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1978 Sườn iPhone 5C Blue 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1979 Sườn iPhone 5C Green 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1977 Sườn iPhone 5C Pink 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1975 Sườn iPhone 5C White 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1976 Sườn iPhone 5C Yellow 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0196 Sườn iPhone 5S Gold 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0194 Sườn iPhone 5S Gray 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3186 Sườn iPhone 5S Red 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1971 Sườn iPhone 5S Rose Gold 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0195 Sườn iPhone 5S Silver 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1966 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Black 330.000 VNĐ Mua hàng
LK1963 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Gold 330.000 VNĐ Mua hàng
LK2205 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Jet Black 330.000 VNĐ Mua hàng
LK3003 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK3001 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đỏ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK3000 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Red viền Trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2999 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Red viền Đen 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2998 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Red viền Đỏ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK1964 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Rose Gold 330.000 VNĐ Mua hàng
LK1965 Sườn iPhone 6 giả iPhone 7 Silver 330.000 VNĐ Mua hàng
LK0176 Sườn iPhone 6 Gold 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0174 Sườn iPhone 6 Gray 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2997 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Trắng 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2996 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đen 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2995 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đỏ 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2994 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Trắng 480.000 VNĐ Mua hàng
LK2993 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Đen 480.000 VNĐ Mua hàng
LK2992 Sườn iPhone 6 Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Đỏ 480.000 VNĐ Mua hàng
LK0158 Sườn iPhone 6 Plus Gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0156 Sườn iPhone 6 Plus Gray 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1961 Sườn iPhone 6 Plus lên 7 Plus Black 400.000 VNĐ Mua hàng
LK1958 Sườn iPhone 6 Plus lên 7 Plus Gold 400.000 VNĐ Mua hàng
LK2204 Sườn iPhone 6 Plus lên 7 Plus Jet Black 700.000 VNĐ Mua hàng
LK1959 Sườn iPhone 6 Plus lên 7 Plus Rose Gold 400.000 VNĐ Mua hàng
LK1960 Sườn iPhone 6 Plus lên 7 Plus Silver 400.000 VNĐ Mua hàng
LK1957 Sườn iPhone 6 Plus Rose Gold 260.000 VNĐ Mua hàng
LK0157 Sườn iPhone 6 Plus Silver 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1962 Sườn iPhone 6 Rose Gold 240.000 VNĐ Mua hàng
LK0175 Sườn iPhone 6 Silver 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2571 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Black 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2570 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Gold 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2991 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2990 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đen 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2989 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đỏ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2988 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red viền Trắng 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2987 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red viền Đen 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2986 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Red viền Đỏ 380.000 VNĐ Mua hàng
LK2569 Sườn iPhone 6S giả iPhone 7 Rose Gold 380.000 VNĐ Mua hàng
LK1955 Sườn iPhone 6S Gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1953 Sườn iPhone 6S Gray 220.000 VNĐ Mua hàng
LK2784 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Black 420.000 VNĐ Mua hàng
LK2783 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Gold 420.000 VNĐ Mua hàng
LK2985 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Trắng 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2984 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đen 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2983 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red Không Rắc Cắm Tai Nghe viền Đỏ 500.000 VNĐ Mua hàng
LK2982 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Trắng 480.000 VNĐ Mua hàng
LK2981 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Đen 480.000 VNĐ Mua hàng
LK2980 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Red viền Đỏ 480.000 VNĐ Mua hàng
LK2782 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Rose Gold 420.000 VNĐ Mua hàng
LK2781 Sườn iPhone 6S Plus giả iPhone 7 Plus Silver 420.000 VNĐ Mua hàng
LK1952 Sườn iPhone 6S Plus Gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1950 Sườn iPhone 6S Plus Gray 280.000 VNĐ Mua hàng
LK1943 Sườn iPhone 6S Plus Rose Gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1951 Sườn iPhone 6S Plus Silver 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1956 Sườn iPhone 6S Rose Gold 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1954 Sườn iPhone 6S Silver 250.000 VNĐ Mua hàng
LK2884 Tấm lót hít ốc iphone 4S 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2885 Tấm lót hít ốc iphone 5 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2886 Tấm lót hít ốc iphone 5S 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2887 Tấm lót hít ốc iphone 6 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2888 Tấm lót hít ốc iphone 6 Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2889 Tấm lót hít ốc iphone 6S 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2890 Tấm lót hít ốc iphone 6S Plus 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2879 Tấm lót hít ốc iphone 7 50.000 VNĐ Mua hàng
LK2880 Tấm lót hít ốc iphone 7 plus 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0875 Tem Socket màn hình iPhone 6S 15.000 VNĐ Mua hàng
LK0870 Tem Socket màn hình iPhone 6S Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1560 USB Đo dòng mAh có chuông báo 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2187 Vĩ Làm Chân IC iPhone 7 Đa Năng 22.000 VNĐ Mua hàng
LK1946 Vĩ Làm Chân ic iPhone A8 300.000 VNĐ Mua hàng
LK1902 Vĩ Làm Chân ic iPhone A9 300.000 VNĐ Mua hàng
LK2850 vĩ làm chân ic đa năng 26 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0874 Viền camera trước iPhone 6S, 6S Plus 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0900 Đệm, lưới loa iPhone 5 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0871 Đệm, lưới loa iPhone 6S, 6S Plus 4.000 VNĐ Mua hàng
LK0269 Viền camera iPhone 3GS 0 VNĐ Mua hàng
LK0894 Tem Socket màn hình iPhone 6 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0889 Dây nút home iPhone 6, 6 Plus đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0888 Dây nút home iPhone 6, 6 Plus trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0881 Tem Socket màn hình iPhone 6 Plus 30.000 VNĐ Mua hàng
LK0166 Đệm, lưới loa iPhone 6 7.000 VNĐ Mua hàng
LK0905 Miếng cao su nẹp Main iPhone 4 0 VNĐ Mua hàng
LK0780 Mút dán màn hình, pin 4 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0886 Nẹp màn hình, Dây kết nối, dây home iPhone 6 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0887 Dây nút home iPhone 6, 6 Plus vàng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0890 Viền camera trước iPhone 6, 6 Plus 4.000 VNĐ Mua hàng
LK0891 Lưới loa trong iPhone 6, 6 Plus 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0892 Keo dán pin iPhone 6 6.000 VNĐ Mua hàng
LK0883 Miếng keo dán ron màn hình iPhone 6 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0893 Miếng keo dán ron màn hình iPhone 6 plus 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0192 Màn Hình iPhone 5S zin bể kính 240.000 VNĐ Mua hàng
LK0895 Miếng cao su nẹp Main iPhone 5S 0 VNĐ Mua hàng
LK0896 Viền camera trước iPhone 5, 5S 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0898 Keo dán pin iPhone 5S 6.000 VNĐ Mua hàng
LK0897 Miếng dán pin iPhone 5 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0899 Tem Socket Màn hình iPhone 5, 5S 20.000 VNĐ Mua hàng
LK0901 Giấy quỳ iPhone 5 3.000 VNĐ Mua hàng
LK0902 Miếng Sắt đệm nút nguồn, volume iPhone 5 5.000 VNĐ Mua hàng
LK0903 Miếng cao su nẹp Main iPhone 5 0 VNĐ Mua hàng
LK0781 Mút dán màn hình, pin 5 5.000 VNĐ Mua hàng