0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

108 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK3205 Cảm ứng Oppo A51w, Mirror 5 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2735 Cảm ứng Oppo A51w, Mirror 5 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2467 Cảm ứng OPPO F1S - A59 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK2475 Cảm ứng OPPO F1S - A59 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK2473 Cảm ứng OPPO F1w - A35 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK2474 Cảm ứng OPPO F1w - A35 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0693 Cảm ứng OPPO N5111, N5117, N1 220.000 VNĐ Mua hàng
LK2465 Cảm ứng OPPO Neo 5, A31 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2466 Cảm ứng OPPO Neo 5, A31 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2712 Cảm ứng OPPO Neo 5, R1201 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2713 Cảm ứng OPPO Neo 5, R1201 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1919 Cảm ứng OPPO Neo 7, A33w trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1918 Cảm ứng OPPO Neo 7, A33w đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2464 Cảm ứng OPPO Neo 9, A37 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2598 Cảm ứng OPPO Neo 9, A37 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1535 Cảm ứng OPPO R1001, Yoy 85.000 VNĐ Mua hàng
LK2472 Cảm ứng OPPO R2001, Yoy 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3182 Cảm ứng OPPO R8001, R8007, R1S R1k trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0695 Cảm ứng OPPO R813 trắng 125.000 VNĐ Mua hàng
LK0694 Cảm ứng OPPO R813 đen 125.000 VNĐ Mua hàng
LK0696 Cảm ứng OPPO R815, Find Clover 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0697 Cảm ứng OPPO R817, Find 7 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0710 Cảm ứng OPPO R819, Find Mirror trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0698 Cảm ứng OPPO R819, Find Mirror đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0699 Cảm ứng OPPO R821 800.000 VNĐ Mua hàng
lk0793 Cảm ứng OPPO R827, Find 5 mini trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0700 Cảm ứng OPPO R827, Find 5 mini đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0702 Cảm ứng OPPO R829, R1 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0701 Cảm ứng OPPO R829, R1 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0704 Cảm ứng OPPO R831 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0703 Cảm ứng OPPO R831 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0706 Cảm ứng OPPO U7007, R3 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
lk0707 Cảm ứng OPPO U7007, R3 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0705 Cảm ứng OPPO U707, Find Way S trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0708 Cảm ứng OPPO X9006, 9007, X9076, X9077, Find 7 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0709 Cảm ứng OPPO X909, Find 5 130.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0836 Camera sau OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0835 Camera trước OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0804 cáp kết nối main với cụm sạc OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0801 Cụm camera loa trong trắng OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0802 Cụm loa ngoài OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0831 Cụm mạch đuôi sạc, ổ sim, mic, dây volume OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0803 Cụm sạc tai phone mic rung OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0834 Cụm tai phone cảm biến rung OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0837 Dây anten OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0806 Dây Anten OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0807 Khay Sim OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2872 Kính OPPO F1 Plus - X9099 - R9 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2873 Kính OPPO F1 Plus - X9099 - R9 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1539 Kính OPPO R7 Lite, R7 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1538 Kính OPPO R7 Lite, R7 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1317 Kính OPPO R7 Plus trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1316 Kính OPPO R7 Plus đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2081 Kính OPPO R7S trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2796 Kính OPPO R7S đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2711 Kính OPPO R9 Plus đen 55.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0833 Loa ngoài OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LKTM0832 Loa trong OPPO Find Mirror R819 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2664 Màn hình LCD Oppo N5111, N1 mini full đen 450.000 VNĐ Mua hàng
LK2441 Màn Hình OPPO F1 Plus - X9099 - R9 trắng full 900.000 VNĐ Mua hàng
LK2442 Màn Hình OPPO F1S - A59 trắng full 450.000 VNĐ Mua hàng
LK3200 Màn Hình OPPO F1S - A59 đen full 450.000 VNĐ Mua hàng
LK2440 Màn Hình OPPO F1w - A35 trắng full 440.000 VNĐ Mua hàng
LK3206 Màn Hình OPPO Joy 3, A11 full đen 300.000 VNĐ Mua hàng
LK2929 Màn Hình OPPO Neo 5, R1201 full trắng 270.000 VNĐ Mua hàng
LK2714 Màn Hình OPPO Neo 5, R1201 full đen 270.000 VNĐ Mua hàng
LK1997 Màn Hình OPPO Neo 7, A33w đen 360.000 VNĐ Mua hàng
LK2438 Màn Hình OPPO Neo 9, A37 full trắng 400.000 VNĐ Mua hàng
lk0723 Màn hình OPPO R1001, Yoy 300.000 VNĐ Mua hàng
lk0716 Màn Hình OPPO R5, R8106, R8107 full trắng 1.650.000 VNĐ Mua hàng
LK1921 Màn Hình Oppo R7 Lite full 1.800.000 VNĐ Mua hàng
LK1837 Màn Hình OPPO R7 Plus trắng full 2.150.000 VNĐ Mua hàng
LK1835 Màn Hình OPPO R7 trắng full 2.100.000 VNĐ Mua hàng
lk0714 Màn Hình OPPO R7007, R3 full đen 650.000 VNĐ Mua hàng
LK2739 Màn hình Oppo R7S trắng full 1.050.000 VNĐ Mua hàng
lk0711 Màn Hình OPPO R8001, R8007, R1S R1k full trắng 350.000 VNĐ Mua hàng
lk0712 Màn hình OPPO R8007 trắng full 550.000 VNĐ Mua hàng
lk0719 Màn Hình OPPO R819, Find Mirror full trắng 650.000 VNĐ Mua hàng
lk0715 Màn Hình OPPO R827, Find 5 mini full đen 350.000 VNĐ Mua hàng
lk0717 Màn Hình OPPO R829, R1 full trắng 480.000 VNĐ Mua hàng
lk0718 Màn Hình OPPO R829, R1 full đen 480.000 VNĐ Mua hàng
lk0724 Màn Hình OPPO R831 260.000 VNĐ Mua hàng
lk0713 Màn Hình OPPO U707, Find Way S full trắng 520.000 VNĐ Mua hàng
lk0720 Màn Hình OPPO X9006, X9007, X9076, X9077, Find 7 full đen 550.000 VNĐ Mua hàng
lk0722 Màn Hình OPPO X907, Finder full đen 580.000 VNĐ Mua hàng
lk0721 Màn Hình OPPO X909, Find 5 full đen 580.000 VNĐ Mua hàng
LK3344 Nắp Lưng Oppo Neo 7, A33 trắng 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3345 Nắp Lưng Oppo Neo 7, A33 đen 70.000 VNĐ Mua hàng
LK3038 PIN OPPO F1 Plus - X9099 - R9 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3037 PIN OPPO F1w - A35 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1495 PIN OPPO Find 5, X909 110.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0805 Pin OPPO N1 mini, N5111 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK1493 PIN OPPO N1 mini, N5117 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1489 PIN OPPO N1, N5117, BLP573 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1490 PIN OPPO Neo 5, A31 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1494 PIN OPPO R1, R829 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3034 PIN OPPO R7 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3036 PIN OPPO R7 Plus 150.000 VNĐ Mua hàng
LK3035 PIN OPPO R7s 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1492 PIN OPPO R819, R809 120.000 VNĐ Mua hàng
lk1491 PIN OPPO R833, R815, R821, R1001 80.000 VNĐ Mua hàng
LK3340 Sườn Oppo F1 Plus - X9099 - R9 hồng 300.000 VNĐ Mua hàng
LK3339 Sườn Oppo F1 Plus - X9099 - R9 vàng 300.000 VNĐ Mua hàng
LK3343 Sườn Oppo F1s - A59 hồng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3342 Sườn Oppo F1s - A59 vàng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK3341 Sườn Oppo F1w - A35 vàng 220.000 VNĐ Mua hàng
LK3338 Sườn Oppo Neo 9, A37 hồng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3337 Sườn Oppo Neo 9, A37 vàng 120.000 VNĐ Mua hàng