0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

286 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK2373 Cảm biến Sony Z4 - E6533 - E6508 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0534 Cảm ứng SONY C C2305 trắng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0533 Cảm ứng SONY C C2305 đen 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0553 Cảm ứng Sony C1504, C1505, C1604, C1605, Xperia E trắng 105.000 VNĐ Mua hàng
LK0552 Cảm ứng Sony C1504, C1505, C1604, C1605, Xperia E đen 105.000 VNĐ Mua hàng
LK1326 Cảm ứng Sony C5302, C5303, C5306, M35h, Xperia SP hồng 160.000 VNĐ Mua hàng
LK0564 Cảm ứng Sony C5302, C5303, C5306, M35h, Xperia SP đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0528 Cảm ứng Sony D5303, D5306, D5316, T2 Ultra trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0529 Cảm ứng Sony D5303, D5306, D5316, T2 Ultra đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1386 Cảm ứng Sony D6603, D6643, D6616, D6633, D6653, Xperia Z3 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1385 Cảm ứng Sony D6603, D6643, D6616, D6633, D6653, Xperia Z3 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1759 Cảm ứng Sony E5303, E5306, E5353, E5333, E5343, E5363, C4, C4 Dual trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0556 Cảm ứng Sony E5303, E5306, E5353, E5333, E5343, E5363, C4, C4 Dual đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1534 Cảm ứng Sony E5533, E5563, E5553, E5506, C5 Ultra, C5 Ultra Dual trắng 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0561 Cảm ứng Sony E5533, E5563, E5553, E5506, C5 Ultra, C5 Ultra Dual đen 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0550 Cảm ứng Sony ericSSon ST27i, Xperia Go 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0549 Cảm ứng Sony ErICSSon Xperia mini ST15i 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0532 Cảm ứng Sony M-C1905 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0566 Cảm ứng Sony M-C1905 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0531 Cảm ứng Sony M2, D2302, D2303, D2305 trắng 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0530 Cảm ứng Sony M2, D2302, D2303, D2305 đen 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0551 Cảm ứng Sony Sony MT27, MT27i, Xperia Sola 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0548 Cảm ứng Sony ST25, ST25i, Xperia U 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0562 Cảm ứng Sony Xperia C2305, S39h trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0563 Cảm ứng Sony Xperia C2305, S39h đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0558 Cảm ứng Sony Xperia D2533, D2502, C3, C3 Dual trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0557 Cảm ứng Sony Xperia D2533, D2502, C3, C3 Dual đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0560 Cảm ứng Sony Xperia E2306, E2312, E2333, E2363, M4 Aqua, M4 Aqua Dual trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0559 Cảm ứng Sony Xperia E2306, E2312, E2333, E2363, M4 Aqua, M4 Aqua Dual đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0555 Cảm ứng Sony Xperia E3 D2202, D2203, D2206, D2212, D2243 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0554 Cảm ứng Sony Xperia E3 D2202, D2203, D2206, D2212, D2243 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0546 Cảm ứng Sony XPERIA E4 E2104, E2105, E2114, E2115, E4, E4 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0547 Cảm ứng Sony XPERIA E4 E2104, E2105, E2114, E2115, E4, E4 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0545 Cảm ứng Sony XPERIA J ST26i 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0565 Cảm ứng Sony Xperia L S36h C2105 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0567 Cảm ứng Sony Xperia neo L MT25i 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1369 Cảm ứng Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 trắng 180.000 VNĐ Mua hàng
LK1368 Cảm ứng Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 đen 180.000 VNĐ Mua hàng
LK3204 Cảm ứng Sony Xperia Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H đen 180.000 VNĐ Mua hàng
LK0537 Cảm ứng Sony Z Ultra, C6833, XL39h 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0536 Cảm ứng Sony Z, C6602, C6603, L36h 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0539 Cảm ứng Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 170.000 VNĐ Mua hàng
LK0538 Cảm ứng Sony Z1, C6902, C6903, C6906 135.000 VNĐ Mua hàng
LK0540 Cảm ứng Sony Z1S - T-mobile - C6916 190.000 VNĐ Mua hàng
LK0542 Cảm ứng Sony Z2, D6502, 6503, D6543 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0543 Cảm ứng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0544 Cảm ứng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0535 Cảm ứng Sony ZR C5502, C5503 120.000 VNĐ Mua hàng
lk0992 Camera sau Sony L39, LT39, C6902, C6903, SOL23, Z1 180.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0325 Camera sau SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk0994 Camera sau Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603, SO-02E 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2364 Camera sau Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 190.000 VNĐ Mua hàng
lk0993 Camera sau Sony Z2, D6502, D6503, D6543, SO-03F 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2484 Camera sau Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 430.000 VNĐ Mua hàng
LK2365 Camera sau Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 290.000 VNĐ Mua hàng
LK2369 Camera sau Sony Z5 mini - Compact - E5803 - E5823 290.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0326 Camera trước SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2116 Camera trước Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2107 Camera trước Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2366 Camera trước Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2485 Camera trước Sony Z2, D6502, D6503, D6543, SO-03F 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2367 Camera trước Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2486 Camera trước Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2471 Camera trước Sony Z4 - E6533 - E6508 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2368 Camera trước Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2106 Cụm loa ngoài, anten Sony Z1, L39, LT39, C6902, C6903 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2112 Cụm loa ngoài, anten, cục rung Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2370 Cụm loa ngoài, Cục Rung, Dây anten Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2371 Cụm loa ngoài, dây anten Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 160.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0323 Cụm mạch tai phone SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2372 Cụm Socket Mic Sony Z4 - E6533 - E6508 110.000 VNĐ Mua hàng
LK2111 Dây anten Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2109 Dây anten Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2388 Dây mic Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2377 Dây nguồn, volume Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 160.000 VNĐ Mua hàng
LK2378 Dây nguồn, volume, rung, mic Sony Z5 mini - Compact - E5803 - E5823 180.000 VNĐ Mua hàng
lk0996 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Xperia Z1S, D6502, D6503, D6543, SO-03F 150.000 VNĐ Mua hàng
lk0998 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603, SO-02E 100.000 VNĐ Mua hàng
lk0999 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903, SOL2 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2379 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1000 Dây Socket nút nguồn, volume Sony Z2, D6502, D6503, D6543, SO-03F 120.000 VNĐ Mua hàng
lk0995 Dây Socket nút nguồn, volume, cục rung Sony Xperia Z3, D6603, D6643, D6653, D6616 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0997 Dây Socket nút nguồn, volume, cục rung Sony Z3 mini, Z3 Compact, D5803, D5833 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1001 Dây Socket nút nguồn, volume, mạch đuôi sạc Sony Z4 - E6533 - E6508 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2113 Dây tai nghe Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2105 Dây tai nghe Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2380 Dây tai nghe Sony Z1 Mini - D5502 - Z1 Compact - D5503 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2381 Dây tai nghe Sony Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2382 Dây tai nghe Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2385 Dây tai nghe Sony Z4 - E6533 - E6508 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2386 Dây tai nghe Sony Z5 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2384 Dây tai nghe Z3 mini, Z3 Compact, D5803, D5833 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2387 Dây tai nghe Z5 mini - Compact - E5803 - E5823 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0007 Film màn hình Sony Z - C6602 - C6603 13.000 VNĐ Mua hàng
LK0008 Film màn hình Sony Z1 - C6902 - C6902 13.000 VNĐ Mua hàng
LK0009 Film màn hình Sony Z2 - D6502 - D6503 - D6543 8.000 VNĐ Mua hàng
LK0010 Film màn hình Sony Z3 - D6603 - D6633 - D6653 8.000 VNĐ Mua hàng
LK1644 IC nguồn Sony C6902, C6903, C6906, Xperia Z1 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1645 IC nguồn Sony D6502, D6503, D6543, L50, L50W, Xperia Z2 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1646 IC nguồn Sony D6603, D6643, D6616, D6633, D6653, Xperia Z3 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0861 IC ổ cứng iPad 2 16Gb HDD 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0862 IC ổ cứng iPad 3 16Gb HDD 140.000 VNĐ Mua hàng
LK0863 IC ổ cứng iPad 4 16Gb HDD 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1647 IC wifi Sony C6602, C6603, L36, L36h, Xperia Z 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1648 IC wifi Sony Z1, Z2, Z3 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0027 Keo OCA 250u Sony Z - C6602 - C6603 10.000 VNĐ Mua hàng
LK0029 Keo OCA 250u Sony Z2 - D6502 - D6503 - D6543 11.000 VNĐ Mua hàng
LK0030 Keo OCA 250u Sony Z3 - D6603 - D6633 - D6653 11.000 VNĐ Mua hàng
LK2108 Khay Sim Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903 25.000 VNĐ Mua hàng
LK2394 Khay Sim Sony Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2395 Khay Sim Sony Z3 mini, Z3 Compact, D5803, D5833 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2396 Khay Sim Sony Z4 - E6533 - E6508 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2393 Khay Sim Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 45.000 VNĐ Mua hàng
LK2397 Khay Sim Sony Z5 mini - Compact - E5803 - E5823 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1354 Khung Sườn Sony Z, C6602, C6603, L36h đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1356 Khung viền màn hình Sony Z1, C6902, C6903, C6906 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1408 Khung viền màn hình Sony Z1, C6902, C6903, C6906 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2699 Kính Sony XA F3116 xám 45.000 VNĐ Mua hàng
LK3055 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3056 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK3054 Kính Sony XA Ultra, F3212, F3216 xám 60.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0322 Loa ngoài SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
lk1013 Loa ngoài Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903, SOL2 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2392 Loa ngoài Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 70.000 VNĐ Mua hàng
lk1014 Loa ngoài Sony Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 60.000 VNĐ Mua hàng
lk1015 Loa ngoài Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 60.000 VNĐ Mua hàng
lk1018 Loa ngoài Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 60.000 VNĐ Mua hàng
lk1016 Loa ngoài Sony Z4 - E6533 - E6508 60.000 VNĐ Mua hàng
lk1017 Loa ngoài Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 80.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0321 Loa trong SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK2115 Loa trong Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 25.000 VNĐ Mua hàng
lk1007 Loa trong Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903, SOL2 30.000 VNĐ Mua hàng
lk1008 Loa trong Sony Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1009 Loa trong Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 35.000 VNĐ Mua hàng
lk1012 Loa trong Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1010 Loa trong Sony Z4 - E6533 - E6508 40.000 VNĐ Mua hàng
lk1011 Loa trong Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1341 Lưng Sony C4 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1343 Lưng Sony C4 xanh lá 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1342 Lưng Sony C4 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1344 Lưng Sony C5 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1346 Lưng Sony C5 xanh lá 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1345 Lưng Sony C5 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1347 Lưng Sony E3, D2202 trắng 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1348 Lưng Sony E3, D2202 đen 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1336 Lưng Sony T3 tím 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1334 Lưng Sony T3 trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1335 Lưng Sony T3 đen 140.000 VNĐ Mua hàng
LK2753 Lưng Sony XA, F3116 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2755 Lưng Sony XA, F3116 vàng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2754 Lưng Sony XA, F3116 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2752 Lưng Sony Z Ultra - C6833, XL39h tím 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2750 Lưng Sony Z Ultra - C6833, XL39h trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2751 Lưng Sony Z Ultra - C6833, XL39h đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK0601 Lưng Sony Z, C6602, C6603, L36h tím 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0600 Lưng Sony Z, C6602, C6603, L36h trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0599 Lưng Sony Z, C6602, C6603, L36h đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1340 Lưng Sony Z1 mini hồng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1337 Lưng Sony Z1 mini trắng 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1339 Lưng Sony Z1 mini xanh lá 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1338 Lưng Sony Z1 mini đen 35.000 VNĐ Mua hàng
LK0604 Lưng Sony Z1, C6902, C6903, C6906 tím 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0603 Lưng Sony Z1, C6902, C6903, C6906 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0602 Lưng Sony Z1, C6902, C6903, C6906 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
lk0605 Lưng Sony Z1S - T-mobile - C6916 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0608 Lưng Sony Z2, D6502, 6503, D6543 tím 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0607 Lưng Sony Z2, D6502, 6503, D6543 trắng 45.000 VNĐ Mua hàng
LK0606 Lưng Sony Z2, D6502, 6503, D6543 đen 45.000 VNĐ Mua hàng
LK1350 Lưng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 trắng 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1352 Lưng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 xanh lá 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1349 Lưng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 đen 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1351 Lưng Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 đỏ 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0611 Lưng Sony Z3, D6603, D6643, D6616 nâu 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0610 Lưng Sony Z3, D6603, D6643, D6616 trắng 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0612 Lưng Sony Z3, D6603, D6643, D6616 xanh lá 50.000 VNĐ Mua hàng
LK0609 Lưng Sony Z3, D6603, D6643, D6616 đen 40.000 VNĐ Mua hàng
LK0615 Lưng Sony Z4 - E6533 - E6508 nâu 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0614 Lưng Sony Z4 - E6533 - E6508 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK0613 Lưng Sony Z4 - E6533 - E6508 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2747 Lưng Sony Z5 bạc 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1333 Lưng Sony Z5 Premium - Sony Z5 Premium Dual - E6853 - E6883 bạc 160.000 VNĐ Mua hàng
LK1331 Lưng Sony Z5 Premium - Sony Z5 Premium Dual - E6853 - E6883 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1332 Lưng Sony Z5 Premium - Sony Z5 Premium Dual - E6853 - E6883 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2749 Lưng Sony Z5 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2748 Lưng Sony Z5 xám 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2390 Mạch đuôi sạc Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2391 Mạch đuôi sạc Sony Z5 mini - Compact - E5803 - E5823 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0594 Màn hình Sony C2305, S39, Xperia C 350.000 VNĐ Mua hàng
LK1640 Màn Hình Sony E2104, E2105, E2114, E2115, E4, E4 Dual 350.000 VNĐ Mua hàng
LK2031 Màn Hình Sony E5533, E5563, E5553, E5506, C5 Ultra, C5 Ultra Dual full nguyên bộ trắng 950.000 VNĐ Mua hàng
LK2030 Màn Hình Sony E5533, E5563, E5553, E5506, C5 Ultra, C5 Ultra Dual full nguyên bộ đen 950.000 VNĐ Mua hàng
LK0591 Màn hình Sony ErICSSon Xperia mini ST15i 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0593 Màn hình Sony ErICSSon Xperia Neo MT15i 320.000 VNĐ Mua hàng
LK0568 Màn hình Sony LT15i, LT18i full nguyên bộ 500.000 VNĐ Mua hàng
LK0569 Màn hình Sony LT26i full nguyên bộ 500.000 VNĐ Mua hàng
LK0588 Màn hình Sony M-C1905 230.000 VNĐ Mua hàng
lk1244 Màn hình Sony M2, D2302, D2303, D2305 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1905 Màn Hình Sony M4 aqua E2306 - E2363 - E2333 trắng full 410.000 VNĐ Mua hàng
LK1904 Màn Hình Sony M4 aqua E2306 - E2363 - E2333 đen full 410.000 VNĐ Mua hàng
LK0570 Màn hình Sony MT27i 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0571 Màn hình Sony ST25i 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0573 Màn hình Sony ST27i 250.000 VNĐ Mua hàng
LK2776 Màn Hình Sony XA F3116 full nguyên bộ trắng 700.000 VNĐ Mua hàng
LK3120 Màn Hình Sony XA F3116 full nguyên bộ vàng 700.000 VNĐ Mua hàng
LK2659 Màn Hình Sony XA F3116 full nguyên bộ xám 700.000 VNĐ Mua hàng
LK2660 Màn Hình Sony XA Ultra F3212, F3216 full nguyên bộ trắng 1.300.000 VNĐ Mua hàng
LK2740 Màn Hình Sony XA Ultra F3212, F3216 full nguyên bộ vàng 1.300.000 VNĐ Mua hàng
LK2661 Màn Hình Sony XA Ultra F3212, F3216 full nguyên bộ xám 1.300.000 VNĐ Mua hàng
LK3251 Màn hình Sony XA1, G3116 trắng 850.000 VNĐ Mua hàng
LK3250 Màn hình Sony XA1, G3116 đen 850.000 VNĐ Mua hàng
LK0592 Màn hình Sony Xperia acro S LT26W full nguyên bộ 350.000 VNĐ Mua hàng
LK1911 Màn Hình Sony Xperia D2533, D2502, C3, C3 Dual trắng full 700.000 VNĐ Mua hàng
LK1910 Màn Hình Sony Xperia D2533, D2502, C3, C3 Dual đen full 700.000 VNĐ Mua hàng
LK0589 Màn hình Sony Xperia E C1505 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0581 Màn Hình Sony Xperia E5303, E5306, E5353, E5333, E5343, E5363, C4, C4 Dual trắng full 980.000 VNĐ Mua hàng
LK0580 Màn Hình Sony Xperia E5303, E5306, E5353, E5333, E5343, E5363, C4, C4 Dual đen full 980.000 VNĐ Mua hàng
LK0587 Màn hình Sony XPERIA J ST26i 300.000 VNĐ Mua hàng
LK0595 Màn hình Sony Xperia L S36h C2105 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0590 Màn hình Sony Xperia Miro ST23i 200.000 VNĐ Mua hàng
LK3190 Màn hình Sony Xperia neo L MT25i 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0596 Màn hình Sony Xperia Tipo ST21i 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0597 Màn hình Sony XPERIA TX LT29i full 450.000 VNĐ Mua hàng
LK0572 Màn hình Sony Xperia V LT25i full 650.000 VNĐ Mua hàng
LK0584 Màn hình Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 trắng (copy) 1.020.000 VNĐ Mua hàng
LK0586 Màn hình Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 trắng (zin) 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0583 Màn hình Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 đen (copy) 1.020.000 VNĐ Mua hàng
LK0585 Màn hình Sony Xperia Z4 - E6533 - E6508 đen (zin) 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK1922 Màn Hình Sony Xperia ZL2, SOL25 luôn khung full 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0582 Màn hình Sony Xperia ZR C5502 C5503 M36 full 470.000 VNĐ Mua hàng
LK0579 Màn hình Sony Z Ultra, C6833, XL39h full nguyên bộ 800.000 VNĐ Mua hàng
LK0574 Màn hình Sony Z, C6602, C6603, L36h full nguyên bộ 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0795 Màn hình Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 full 660.000 VNĐ Mua hàng
LK0575 Màn hình Sony Z1, C6902, C6903, C6906 full nguyên bộ 400.000 VNĐ Mua hàng
LK0598 Màn hình Sony Z1S - T-mobile - C6916 850.000 VNĐ Mua hàng
LK0576 Màn hình Sony Z2, D6502, 6503, D6543 full nguyên bộ (zin) 650.000 VNĐ Mua hàng
LK0578 Màn Hình Sony Z3 mini, D5803, D5833 trắng full nguyên bộ 600.000 VNĐ Mua hàng
LK2775 Màn Hình Sony Z3 mini, D5803, D5833 đen full nguyên bộ 600.000 VNĐ Mua hàng
LK1830 Màn Hình Sony Z3, D6603, D6643, D6616 full nguyên bộ trắng 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0577 Màn hình Sony Z3, D6603, D6643, D6616 full nguyên bộ đen 550.000 VNĐ Mua hàng
LK2120 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc trên Sườn Z1 L39, LT39, C6902, C6903 tím 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2110 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc trên Sườn Z1 L39, LT39, C6902, C6903 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2121 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc trên Sườn Z1 L39, LT39, C6902, C6903 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2117 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc, trên Sườn Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2119 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc, trên Sườn Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 xanh đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2118 Nắp đậy thẻ nhớ, khay Sim, Sạc, trên Sườn Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1021 Nút nguồn, volume Sony Z1, C6902, C6903, C6906 tím 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1020 Nút nguồn, volume Sony Z1, C6902, C6903, C6906 trắng 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1019 Nút nguồn, volume Sony Z1, C6902, C6903, C6906 đen 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2104 Ổ Sim Sony T2 Ultra Dual 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0124 Phản quang Sony Z - C6602 - C6603 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0125 Phản quang Sony Z1 - C6902 - C6902 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0126 Phản quang Sony Z2 - D6502 - D6503 - D6543 70.000 VNĐ Mua hàng
LK0127 Phản quang Sony Z3 - D6603 - D6633 - D6653 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2797 Phản quang Sony Z4 - E6533 - E6508 75.000 VNĐ Mua hàng
LK1486 PIN Sony C2305, Xperia C 110.000 VNĐ Mua hàng
LK3030 PIN SONY C3, D2533, D2502, Xperia C3 Dual 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1487 PIN Sony C4, E5303, E5306, E5353, Xperia C4 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3031 PIN SONY C5, C5 Ultra, E5533, E5563 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1483 Pin Sony C6602, C6603, L36, L36h, Xperia Z 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1496 PIN Sony C6902, C6903, C6906, Xperia Z1 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1488 PIN Sony D5303, D5306, D5316, XM50, Tianchi, Xperia T2 Ultra 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1484 PIN Sony D6502, D6503, D6543, L50, L50W, Xperia Z2 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1485 PIN Sony D6603, D6643, D6616, D6633, D6653, Xperia Z3 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3032 PIN SONY XA F3116 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3033 PIN SONY XA Ultra, F3212, F3216 130.000 VNĐ Mua hàng
LKTM0324 Rung SONY XPERIA ZL, C6502 zin tháo máy 0 VNĐ Mua hàng
LK1355 Sườn Sony Z, C6602, C6603, L36h tím 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1353 Sườn Sony Z, C6602, C6603, L36h trắng 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1361 Sườn Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1363 Sườn Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 vàng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1362 Sườn Sony Z1 mini - D5502 - Z1 compact - D5503 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
lk1215 Sườn Sony Z1, C6902, C6903, C6906 trắng 450.000 VNĐ Mua hàng
LK1358 Sườn Sony Z2, D6502, 6503, D6543 tím 450.000 VNĐ Mua hàng
LK1357 Sườn Sony Z2, D6502, 6503, D6543 trắng 450.000 VNĐ Mua hàng
LK1365 Sườn Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 trắng 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1366 Sườn Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 đen 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1359 Sườn Sony Z3, D6603, D6643, D6616 trắng 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1360 Sườn Sony Z3, D6603, D6643, D6616 đen 230.000 VNĐ Mua hàng
LK1560 USB Đo dòng mAh có chuông báo 150.000 VNĐ Mua hàng
LK2850 vĩ làm chân ic đa năng 26 30.000 VNĐ Mua hàng
LK2114 đuôi sạc Sony Z, L36, LT36, C6602, C6603 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1002 đuôi sạc Sony Z1 L39, LT39, C6902, C6903, SOL2 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1003 đuôi sạc Sony Z2 D6502, D6503, D6543, SO-03F 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1004 đuôi sạc Sony Z3 D6603, D6643, D6616, D6633, D6653 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1005 đuôi sạc Sony Z3 mini - Z3 compact - D5803 - D5833 80.000 VNĐ Mua hàng
lk1006 đuôi sạc Sony Z5 - E6603 - E6683 - E6653 - S0-01H 30.000 VNĐ Mua hàng