0 Sản phẩm
0 VNĐ

Báo giá

140 Sản phẩm

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá
LK2483 Cảm biến LG G2, D802 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1803 Cảm ứng LG D335, D331, L80, đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1805 Cảm ứng LG D405, D415, L90, có home, 2 phím cảm ứng trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1806 Cảm ứng LG D405, D415, L90, có home, 2 phím cảm ứng đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0756 Cảm ứng LG D680, D682, D684 trắng 125.000 VNĐ Mua hàng
LK0757 Cảm ứng LG D680, D682, D684 đen 125.000 VNĐ Mua hàng
LK0735 Cảm ứng LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 vàng đồng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0734 Cảm ứng LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 xám 130.000 VNĐ Mua hàng
LK2701 Cảm ứng LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0746 Cảm ứng LG D802G2 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0745 Cảm ứng LG D802G2 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1804 Cảm ứng LG E970 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1247 Cảm ứng LG E971, E975, F180, Optimus G 170.000 VNĐ Mua hàng
LK0755 Cảm ứng LG F120 trắng 125.000 VNĐ Mua hàng
LK0743 Cảm ứng LG F160 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0744 Cảm ứng LG F160 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1680 Cảm ứng LG F220 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0740 Cảm ứng LG F240 E980 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0739 Cảm ứng LG F240 E980 đen 130.000 VNĐ Mua hàng
LK0741 Cảm ứng LG F320 G2 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0742 Cảm ứng LG F320 G2 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2529 Cảm ứng LG F320, G2 VeriZon đen 110.000 VNĐ Mua hàng
lk0737 Cảm ứng LG G Pro 2 F350 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0738 Cảm ứng LG G Pro 2 F350 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0725 Cảm ứng LG G3 A F410 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK0726 Cảm ứng LG G3 A F410 xám 150.000 VNĐ Mua hàng
lk0736 Cảm ứng LG G3 D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK1940 Cảm ứng LG G3 D690, Optimus G3 trắng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1942 Cảm ứng LG G3 D690, Optimus G3 vàng 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1941 Cảm ứng LG G3 D690, Optimus G3 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1799 Cảm ứng LG L50, D221, D221C, D225, D227, D228 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1800 Cảm ứng LG L50, D221, D221C, D225, D227, D228 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1808 Cảm ứng LG L65, D285 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1807 Cảm ứng LG L65, D285 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0729 Cảm ứng LG L80 D380 trắng 85.000 VNĐ Mua hàng
LK0730 Cảm ứng LG L80 D380 đen 85.000 VNĐ Mua hàng
LK3166 Cảm ứng LG L9 P769 màu trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK3165 Cảm ứng LG L9 P769 màu đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0747 Cảm ứng LG Nexus 4, E960 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0731 Cảm ứng LG Optimus L3 E400 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0732 Cảm ứng LG Optimus L5 II Dual E455 90.000 VNĐ Mua hàng
LK0733 Cảm ứng LG Optimus LTE3 F260 trắng 130.000 VNĐ Mua hàng
LK3124 Cảm ứng LG Optimus Vu 1 F100 trắng 110.000 VNĐ Mua hàng
LK1214 Cảm ứng LG Optimus Vu 1 F100 đen 110.000 VNĐ Mua hàng
LK0728 Cảm ứng LG Optimus Vu II F200 đen 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1907 Cảm ứng LG P705 trắng 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1906 Cảm ứng LG P705 đen 100.000 VNĐ Mua hàng
LK0751 Cảm ứng LG P760, P765, P768, P769 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0750 Cảm ứng LG P760, P765, P768, P769 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0753 Cảm ứng LG P970 trắng 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0752 Cảm ứng LG P970 đen 120.000 VNĐ Mua hàng
LK0754 Cảm ứng LG su 640, P930 120.000 VNĐ Mua hàng
LK1022 Camera sau LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 140.000 VNĐ Mua hàng
LK1025 Camera sau LG E960 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1024 Camera sau LG G2, D802 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1023 Camera sau LG G4 200.000 VNĐ Mua hàng
LK2444 Camera sau LG Optimus G E971, E975, F180 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2443 Camera sau LG Optimus G F240, E980 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2446 Camera trước LG F240 E980 90.000 VNĐ Mua hàng
LK2482 Camera trước LG G2, D802 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2478 Cục rung LG G2, D802 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2449 Cụm nguồn LG E971, E975, F180, Optimus G 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2481 Cụm nguồn, volume LG G2, D802 80.000 VNĐ Mua hàng
LK2448 Cụm ổ Sim LG F240 E980 120.000 VNĐ Mua hàng
LK2480 Dây anten LG G2, D802 40.000 VNĐ Mua hàng
LK2452 Dây nguồn LG F240 E980 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2445 Dây nguồn, volume, cảm biến LG G3 D690 D855 D850 D851 F400 180.000 VNĐ Mua hàng
LK2453 Dây tai nghe LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 70.000 VNĐ Mua hàng
LK2469 Dây tai nghe LG E971, E975, F180, Optimus G 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2450 Dây volume LG E971, E975, F180, Optimus G 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2477 Khay Sim LG G2, D802 55.000 VNĐ Mua hàng
LK1315 Kính LG G3, D855 xám 55.000 VNĐ Mua hàng
LK2762 Kính LG K10 - K410 trắng 60.000 VNĐ Mua hàng
LK2761 Kính LG K10 - K410 đen 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1039 Loa ngoài LG 130.000 VNĐ Mua hàng
lk1038 Loa ngoài LG F960 100.000 VNĐ Mua hàng
lk1035 Loa ngoài LG G2 100.000 VNĐ Mua hàng
lk1036 Loa ngoài LG G3 130.000 VNĐ Mua hàng
lk1037 Loa ngoài LG G4 190.000 VNĐ Mua hàng
LK1034 Loa trong LG 30.000 VNĐ Mua hàng
LK1032 Loa trong LG D690, D855, D850, D851, F400, Optimus G3 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1031 Loa trong LG G2 35.000 VNĐ Mua hàng
LK2479 Loa trong LG G2, D802 40.000 VNĐ Mua hàng
LK1033 Loa trong LG G4 50.000 VNĐ Mua hàng
LK1026 Mạch cáp Sạc LG E960 100.000 VNĐ Mua hàng
LK2454 Mạch đuôi sạc LG E971, E975, F180, Optimus G 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1028 Mạch đuôi sạc LG L70, D320 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1027 Mạch đuôi sạc LG Optimus L90, D402 100.000 VNĐ Mua hàng
LK1305 Màn hình LCD LG F510, H955, LS996, H950, US995, G Flex 2 full nguyên bộ 1.050.000 VNĐ Mua hàng
LK1306 Màn hình LG - D855, Optimus G3 full nguyên bộ, màu trắng 1.000.000 VNĐ Mua hàng
LK1307 Màn hình LG - D855, Optimus G3 full nguyên bộ, màu vàng 1.050.000 VNĐ Mua hàng
LK1380 Màn hình LG - D855, Optimus G3 full nguyên bộ, màu xám 1.020.000 VNĐ Mua hàng
lk0766 Màn hình LG - D855, Optimus G3 full nguyên bộ, màu đen 1.000.000 VNĐ Mua hàng
LK0760 Màn Hình LG D802, G2 trắng full nguyên bộ 620.000 VNĐ Mua hàng
LK0761 Màn Hình LG D802, G2 đen full nguyên bộ 620.000 VNĐ Mua hàng
LK0767 Màn hình LG E960, Nexus 4 full nguyên bộ 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0759 Màn hình LG E971, E975, F180, Optimus G full nguyên bộ 720.000 VNĐ Mua hàng
LK0769 Màn hình LG F160 200.000 VNĐ Mua hàng
LK0765 Màn hình LG F220 full nguyên bộ 650.000 VNĐ Mua hàng
LK0770 Màn hình LG F240, Optimus G Pro, E980, E985, E988 150.000 VNĐ Mua hàng
LK1831 Màn Hình LG F240, Optimus G Pro, E980, E985, E988 full nguyên bộ đen 600.000 VNĐ Mua hàng
LK0764 Màn hình LG F400 - D855 - D850 - D851 (G3) (full nguyên Bộ) 1.320.000 VNĐ Mua hàng
LK0773 Màn hình LG G Pro 2 F350 trắng full nguyên bộ 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0774 Màn hình LG G Pro 2 F350 đen full nguyên bộ 1.200.000 VNĐ Mua hàng
LK0762 Màn hình LG G2 F320 trắng full nguyên bộ 620.000 VNĐ Mua hàng
LK0763 Màn hình LG G2 F320 đen full nguyên bộ 620.000 VNĐ Mua hàng
LK0768 Màn hình LG G4 full nguyên bộ màu đen 1.020.000 VNĐ Mua hàng
LK2763 Màn hình LG G4 full nguyên bộ zin tháo máy 1.300.000 VNĐ Mua hàng
LK0779 Màn hình LG Nexus 5 full 750.000 VNĐ Mua hàng
LK0772 Màn hình LG Optimus LTE3 F260 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0778 Màn hình LG Optimus LTE3 F260 full nguyên bộ luôn khung, trắng 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0777 Màn hình LG Optimus LTE3 F260 full nguyên bộ luôn khung, đen 550.000 VNĐ Mua hàng
LK0776 Màn hình LG Optimus Vu 1 F100 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0775 Màn hình LG Optimus Vu II F200 250.000 VNĐ Mua hàng
LK0758 Màn hình LG P705, P700, P710, P13 240.000 VNĐ Mua hàng
LK1540 Màn Hình LG P760, P765, P768, P769, Optimus L9 250.000 VNĐ Mua hàng
LK1044 Nút nguồn, volume LG D820 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1040 Nút nguồn, volume LG E860 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1041 Nút nguồn, volume LG G2 60.000 VNĐ Mua hàng
LK1042 Nút nguồn, volume LG G3 70.000 VNĐ Mua hàng
LK1043 Nút nguồn, volume LG G4 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1476 Pin LG 41A1H, F60, D390 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1475 Pin LG 41ZH L50 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1471 Pin LG 44JH, L7, P700 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1470 Pin LG 44JN, E400, P970, E610, L3, L5 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1472 Pin LG 44JR, P940, su540 80.000 VNĐ Mua hàng
LK1473 Pin LG 47TH, F350 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1474 Pin LG 48TH, E980, E985, E988, F240 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1468 Pin LG 49KH P930, P936 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1469 Pin LG 49PH, F120 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1482 Pin LG 49SF, G4 mini 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1481 Pin LG 51YH, G4 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1478 Pin LG 52UH, L70, D320 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1467 Pin LG 53QH, F160, P760, P870 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1477 Pin LG 53YH, G3 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1479 Pin LG 54SG G2, F320 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1480 Pin LG 59UH, P620, G2 mini 85.000 VNĐ Mua hàng
LK1503 Pin LG T5 E971, E975, F180, Optimus G 90.000 VNĐ Mua hàng
LK1029 đuôi sạc LG G3 35.000 VNĐ Mua hàng
LK1030 đuôi sạc LG G4 35.000 VNĐ Mua hàng