0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!


4%
18%

Bộ đục keo IC và mở màn hình

45.000 VNĐ 55.000 VNĐ

20%

Cụm tai nghe, Mic HTC G19

200.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Dây mic HTC G18

60.000 VNĐ

Dây mic iPad 2

100.000 VNĐ

30%

Dây mic iPad 3

35.000 VNĐ 50.000 VNĐ

17%

Dây mic iPad air 1

50.000 VNĐ 60.000 VNĐ

50%

Dây mic iPad mini 1

25.000 VNĐ 50.000 VNĐ

50%

Dây mic iPad mini 2

30.000 VNĐ 60.000 VNĐ

23%
33%

Dây nút nguồn, mic iPad Air 2

60.000 VNĐ 90.000 VNĐ

9%

Hóa chất xả keo đen BGA IC

85.000 VNĐ 93.500 VNĐ

43%

IC AUDIO 1840 Samsung S6, G920

80.000 VNĐ 140.000 VNĐ

38%

IC AUDIO 9335 Samsung S7, G930

100.000 VNĐ 160.000 VNĐ

43%

IC AUDIO Âm thanh lớn iPhone 4

40.000 VNĐ 70.000 VNĐ

44%
53%

IC AUDIO iPhone 5 Âm thanh lớn

75.000 VNĐ 160.000 VNĐ

71%
69%
58%
40%
63%
30%

IC Cảm ứng iPad 4

175.000 VNĐ 250.000 VNĐ

48%

IC Cảm ứng iPad 6, Air 2 black

220.000 VNĐ 420.000 VNĐ

25%

IC Cảm ứng iPad 6, Air 2 white

120.000 VNĐ 160.000 VNĐ

16%

IC Cảm ứng iPad mini 1

210.000 VNĐ 250.000 VNĐ

68%

IC cảm ứng iPhone 4

30.000 VNĐ 95.000 VNĐ

40%

IC Cảm ứng iPhone 4S

60.000 VNĐ 100.000 VNĐ

5%

IC Cảm ứng iphone 5 black

90.000 VNĐ 95.000 VNĐ

20%

IC Cảm ứng iphone 5 white

80.000 VNĐ 100.000 VNĐ

18%

IC Cảm ứng iphone 5S black

90.000 VNĐ 110.000 VNĐ

27%

IC Cảm ứng iPhone 5S white

80.000 VNĐ 110.000 VNĐ

6%

IC Cảm ứng iphone 6, 6 Plus black

150.000 VNĐ 160.000 VNĐ

23%

IC Cảm ứng iPhone 6, 6 Plus white

100.000 VNĐ 130.000 VNĐ

12%

IC Cảm ứng iPhone 6S, 6S Plus

230.000 VNĐ 260.000 VNĐ