0 Sản phẩm
0 VNĐ

Bạn chưa xem sản phẩm nào gần đây!


3%

Máy cắt Film màn hình iPhone

2.800.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

8%

Máy cắt kính 948Q hút chân không 7 Inch

1.100.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

9%

Máy cắt kính 948Q, hút chân không 11 Inch

1.500.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

7%

Máy ép ron màn hình iPhone

2.800.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

18%

Bộ đục keo IC và mở màn hình

45.000 VNĐ 55.000 VNĐ

40%
40%

Cáp Màn Hình iPad 2

90.000 VNĐ 150.000 VNĐ

20%

Dao nhựa vệ Sinh keo màn hình

2.000 VNĐ 2.500 VNĐ

33%
11%

Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Lớn

310.000 VNĐ 350.000 VNĐ

25%

Dây Cắt Màn Hình 0.06 Cuộn Nhỏ

45.000 VNĐ 60.000 VNĐ

9%

Dây Cắt Màn Hình 0.08 Cuộn Lớn

240.000 VNĐ 264.000 VNĐ

25%

Dây Cắt Màn Hình 0.10 Cuộn Nhỏ

45.000 VNĐ 60.000 VNĐ

33%
20%

Dây test màn hình iPhone 5

40.000 VNĐ 50.000 VNĐ

20%

Dây test màn hình iPhone 5S

40.000 VNĐ 50.000 VNĐ

38%

Dây test màn hình iPhone 6

50.000 VNĐ 80.000 VNĐ

38%

Dây test màn hình iPhone 6 Plus

50.000 VNĐ 80.000 VNĐ

38%

Dây test màn hình iPhone 6S

75.000 VNĐ 120.000 VNĐ

33%

Dây test màn hình iPhone 6S Plus

110.000 VNĐ 165.000 VNĐ

38%
38%
11%

Dây test màn hình Samsung S2 - I9100

40.000 VNĐ 45.000 VNĐ

44%
54%

Dây test màn hình Samsung S6 - G920

55.000 VNĐ 120.000 VNĐ

20%

Film màn hình iPhone 5, 5S

8.000 VNĐ 10.000 VNĐ

53%

Film màn hình iPhone 6

7.000 VNĐ 15.000 VNĐ

60%

Film màn hình iPhone 6 Plus

8.000 VNĐ 20.000 VNĐ

17%

Film màn hình Samsung Galaxy A300

10.000 VNĐ 12.000 VNĐ

17%

Film màn hình Samsung Galaxy A500

10.000 VNĐ 12.000 VNĐ